Музеј наивне и маргиналне уметности

СС:
Решењем Народног одбора среза Крагујевац, број 02-6035/1, од 7.марта 1963.године, Музеј је уписан у регистар установа код СО Светозарево, под називом Галерија самоуких ликовних уметника Светозарево, 2. априла 1963.године.

Датум уписа установе у евиденцију:
2011-12-24

Назив установе:
Музеј наивне и маргиналне уметности

Седиште установе (адреса):
35000 Јагодина, Бошка Ђуричића 10

Оснивач:
Влада Републике Србије

Датум оснивања установе:
1960-04-01

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
07114915

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
101731233

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
91.02 - делатност музеја, галерија и збирки

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
Нина Крстић, 2005-12-22

Име и матични број заступника и границе његовог овлашћења:
Нина Крстић; директор

Укупан број и структура запослених у установи:
Укупан број запослених: 15 Запослени на неодређено: 13 Запослени на одређено: 2 Пол: 10 жена/ 5 мушкараца Структура заопослених: 10 (ВСС), 4 (ССС), 1 (НК) Просечна година старости: 51 година.

Пословни простор, врста, место где се пословни простор налази, основ коришћења, укупна површина и намена:
Зграда музеја у Јагодини, Бошка Ђуричића 10, површина око 900 m2, структуре По+Пр+П1+Пк; Салон МНМУ, Карађорђева 2-4, Београд, површине 380 m2; Салон „Ото Бихаљи Мерин“, Немањина 3, Београд, површине 145 m2

Број телефона и телефакса установе:
035/244-317, 035/223-419,

Електронска адреса установе:
info@naiveart.rs

Адреса интернет стране установе:
www.mnmu.rs, www.naiveart.rs, www.marginalart.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic