Музеј примењене уметности

Назив установе:
Музеј примењене уметности

Седиште установе (адреса):
11000 Београд, Вука Караџића 18

Оснивач:
Влада Републике Србије

Датум оснивања установе:
1950-11-06

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
7031505

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
100059779

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
91.02. делатност музеја, галерија и збирки – заштита покретних културних добара

Надлежност установе (утврђена посебним прописом):
Решење о утврђивању надлежности музеја према врстама уметничко-историјских дела и према територији ( „Сл. гласник РС“, бр. 28/95)

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
Љиљана Милетић Абрамовић, 2011-08-18

Име и матични број заступника и границе његовог овлашћења:
Љиљана Милетић Абрамовић; в.д. директора.

Укупан број и структура запослених у установи:
Број запослених 37 укључујући и директора. Унутрашња структура запослених: Одељење основне делатности: 1. одсек керамике, порцелана и стакла са збиркама – 1 кустос 2. одсек за метал са збиркама – 3 кустоса 3. одсек за дрво и стилски намештај са збиркама – 1 кустос 4. одсек за текстил и костим са збиркама – 1 кустос 5. одсек за опрему књиге, примењену графику и фотографију са збиркама- 1 кустос 6. одсек са савремену примењену уметност са збиркама- 4 кустоса 7. одсек архитектуре и урбанизма са збиркама – 1 кустос 8. одсек образовања – 1 кустос 9. одсек централне документације – 1 кустос, 1 документариста, 1 техничар информатике10. одсек конзервације и рестаурације ...

Пословни простор, врста, место где се пословни простор налази, основ коришћења, укупна површина и намена:
Стамбено-пословна зграда у мешовитој својини Кат. парцела 1885 , ЗКУЛ 249, КО Београд 1 Музеј је корисник дела зграде у ул. Вука Караџића бр. 18. , површине 2508м2, за потребе обављања редовне делатности музеја, на основу Закључка Владе Републике Србије 05 број 361-4054/98 од 23. октобра 1998.

Број телефона и телефакса установе:
011/26-26-494; 011/2629-121

Електронска адреса установе:
info@mpu.org.rs

Адреса интернет стране установе:
www.mpu.org.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic