Музеј савремене уметности

Назив установе:
Музеј савремене уметности

Седиште установе (адреса):
11070 Нови Београд, Ушће 10

Оснивач:
Република Србија

Датум оснивања установе:
1965-10-20

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
7033281

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
101852247

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
Шифра делатности 91.02 (делатност музеја, галерија и збирки).

Надлежност установе (утврђена посебним прописом):
У складу са Решењем о утврђивању надлежности Музеја према према врстама уметничко-историјских дела и према територији („Службени гласник РС“, број 28/95).

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
Виктор Киш, в.д. директора, именован , 2020-01-30

Име и матични број заступника и границе његовог овлашћења:
Виктор Киш; в.д. директора

Укупан број и структура запослених у установи:
Укупан број запослених: 44 Запослени на неодређено: 43 Запослени на одређено: 1 Пол: 23 жена / 21 мушкарац Структура запослених: 2(ДС), 14 (ВСС), 2 (ВС), 21 (ССС), 1 (II степен) и 4 (ОС). Просечна година старости: 52 године

Пословни простор, врста, место где се пословни простор налази, основ коришћења, укупна површина и намена:
Музеј савремене уметности, Нови Београд, Ушће 10, блок 15, јавна својина Републике Србије, укупна површина 5.107,65м2.2. Салон Музеја савремене уметности, Београд, Париска број 14, корисник МСУ, јавна својина Републике Србије, укупна површина 200м2.3. Галерија-легат Милице и Родољуба Чолаковића, Београд, Родољуба Чолаковића број 2, јавна својина Републике Србије, корисник Град Београд, Музеју дата на управљање на неодређено време, укупна површина 524,12м2.

Број телефона и телефакса установе:
011/31-15-713 011 3676-291

Електронска адреса установе:
msub@msub.org.rs

Адреса интернет стране установе:
www.msub.org.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic