Музеј Војводине

СС:
3402/92

Датум уписа установе у евиденцију:
1992-12-31

Назив установе:
Музеј Војводине

Седиште установе (адреса):
21000 Нови Сад, Дунавска 35

Оснивач:
Влада Аутономне Покрајине Војводине

Датум оснивања установе:
1992-05-20

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
8434042

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
101692126

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
9102 делатност музеја, галерија и збирки; музејска делатност

Надлежност установе (утврђена посебним прописом):
Матична установа која је утврђена Одлуком о утврђивању функције матичне установе Музеја Војводине у Новом Саду у области заштите покретних културних добара, 19. фебрара 2003. године на седници Извршног Већа АП Војводине

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
др Агнеш Озер, 2012-06-09

Укупан број и структура запослених у установи:
118

Пословни простор, врста, место где се пословни простор налази, основ коришћења, укупна површина и намена:
зграда Музеја у Дунавској 35, Нови Сад, право коришћења, укупна површина

Број телефона и телефакса установе:
(0)21 420-566 (0)21 525-059

Електронска адреса установе:
direktor@muzejvojvodine.org.rs

Адреса интернет стране установе:
http://www.muzejvojvodine.org.rs/


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic