Народни музеј Београд

СС:
IV.FI-11621/01

Назив установе:
Народни музеј Београд

Седиште установе (адреса):
11000 Београд, Трг републике 1а

Оснивач:
Република Србија

Датум оснивања установе:
1844-05-10

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
7023677

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
101514832

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
Централна установа заштите покретних културних добара

Надлежност установе (утврђена посебним прописом):
9102

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
Бојана Борић Брешковић, 2012-09-14

Име и матични број заступника и границе његовог овлашћења:
Бојана Борић Брешковић;

Укупан број и структура запослених у установи:
Укупан број запослених: 133, Запослени на неодређено: 131, Запослени на одређено: 2, Пол: 67 жена / 66 мушкараца, Структура запослених: 12 (ДС); 65 (ВСС); 8 (ВС); 42 (ССС); 5 (ОС); 1 (КВ) Просечна година старости: 49,26

Пословни простор, врста, место где се пословни простор налази, основ коришћења, укупна површина и намена:
Народни музеј Београд; Трг Републике 1а, Београд; корисник републичке имовине; површина: 10.876,9 m2 обављање редовне музејске делатностиМузеј Вука и Доситеја, Господар Јевремова 21, Београд; корисник републичке имовине; површина: 410,19 m2 обављање редовне музејске делатностиГалерија фресака, Цара Уроша 20, Београд; корисник републичке имовине; површина: 1481 m2 обављање редовне музејске делатностиСпомен збирка Надежде и Растка Петровића, Љубе Стојановића 25, Београд; корисник републичке имовине; површина: 211,14 m2 обављање редовне музејске делатностиАрхеолошки музеј Ђердапа, Краља Александра бр. 2а, Кладово; корисник републичке имовине; површина: 759,5 m2 обављање редовне музејске делатностиМузеј Лепенски Вир, Бољетин, Доњи Милановац; корисник републичке имовине; површина: обављање редовне музејске делатности

Број телефона и телефакса установе:
011 33 06 000 011 26 27 721

Електронска адреса установе:
pr@narodnimuzej.rs

Адреса интернет стране установе:
www.narodnimuzej.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic