Народни музеј Чачак

Назив установе:
Народни музеј Чачак

Седиште установе (адреса):
32000 Чачак, Ул. Цара Душана 1

Оснивач:
Скупштина града Чачка

Датум оснивања установе:
1952-08-30

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
7167385

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
101113415

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
9102 делатност,галерија,музеја и збирки

Надлежност установе (утврђена посебним прописом):
Према врстама уметничко-историјских дела и према територији

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
Делфина Рајић, 2009-04-18

Укупан број и структура запослених у установи:
17

Пословни простор, врста, место где се пословни простор налази, основ коришћења, укупна површина и намена:
Зграда старог начелства Цара Душана 1

Број телефона и телефакса установе:
032 222-169 032 222-169

Електронска адреса установе:
camuzej@sbb.rs

Адреса интернет стране установе:
www.cacakmuzej.org.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic