Народно позориште Суботица

СС:
Фи 3621/2002 Трговински суд Суботица

Датум уписа установе у евиденцију:
2001-12-31

Назив установе:
Народно позориште Суботица

Седиште установе (адреса):
24000 Суботица, Иве Војновића 2

Оснивач:
АПВ и Општина Суботица

Датум оснивања установе:
1945-10-28

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
8009295

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
9004 Рад уметничких установа (претходна: 92320 Рад уметничких установа)

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
мр Љубица Ристовски, 2007-10-10

Укупан број и структура запослених у установи:
110 (30 глумаца и 80 остало)

Пословни простор, врста, место где се пословни простор налази, основ коришћења, укупна површина и намена:
Фабрика Младост,Суботица, Сенћански пут 71,(радионице, канцеларије и пробне сале), изнајмљена површина од 1772,80м², Сцена Јадран, Суботица, Парк Рајхла Ференца 12, (Сцена и гледалиште), дато на коришћење од Општине Суботица од 1147,5 м² , Шолтиш Лајош Студио, Суботица, Штросмајерова 11, (Сцена и гледалиште), изнајмљена повр[ина од 152,95м².

Број телефона и телефакса установе:
024/554700 024/552649

Електронска адреса установе:
npnkn@npnkn.org

Адреса интернет стране установе:
www.suteatar.org


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic