Народно позориште у Београду

Назив установе:
Народно позориште у Београду

Седиште установе (адреса):
11000 Београд, Француска 3

Оснивач:
Република Србија

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
Ивана Вујић Коминац, 2019-08-08

Укупан број и структура запослених у установи:
Укупан број запослених: 636 Запослени на неодређено: 632 Запослени на одређено: 4 Пол: 305 жена / 331 мушкараца Структура запослених: 244 (ВСС), 47 (ВС), 226 (ССС), 119 (ОС), Просечна година старости: 48

Број телефона и телефакса установе:
011/32-81-333 011/26-22-560

Електронска адреса установе:
uprava@narodnopozoriste.rs

Адреса интернет стране установе:
www.narodnopozoriste.co.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic