Покрајински завод за заштиту споменика културе

СС:
195/2005

Датум уписа установе у евиденцију:
2005-06-14

Назив установе:
Покрајински завод за заштиту споменика културе

Седиште установе (адреса):
21131 Петроварадин, Штросмајерова 22

Оснивач:
Главни извршни одбор Народне скупштине АПВ

Датум оснивања установе:
1951-01-09

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
8054860

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
102126979

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
9103, заштита и одржавање непокретних културних добара

Надлежност установе (утврђена посебним прописом):
Заштита културних добара

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
Зоран Вапа, 2010-07-14

Укупан број и структура запослених у установи:
47, всс: 27, вшс: 1, ссс: 13, кв: 4, нкв 2

Пословни простор, врста, место где се пословни простор налази, основ коришћења, укупна површина и намена:
Петроварадин: Штросмајерова 22

Број телефона и телефакса установе:
021 6432576 021 6431198

Електронска адреса установе:
office@pzzzsk.rs

Адреса интернет стране установе:
www.pzzzsk.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic