Републичка установа Филмске новости

Датум уписа установе у евиденцију:
2009-12-22

Назив установе:
Републичка установа Филмске новости

Седиште установе (адреса):
11000 Београд, Булевар војводе Мишића 39а

Оснивач:
Република Србија

Датум оснивања установе:
1944-10-20

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
17786890

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
106416169

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
9101 Делатност библиотека и архива Филмске новости обављају делатност у области културе, и то: - снимање, систематизовање и преузимање филмске и видео документације о догађајима из рада државних органа и организација; - одржавање и чување филмске архивске грађе; - производњу, дистрибуцију и размену филмских и видео документарних материјала у земљи и иностранству; - сарадњу с међународним научним, културним и производним институцијама филмске и видео продукције.

Надлежност установе (утврђена посебним прописом):
Надлежности установе су утврђене Законом о култури, Законом о културним добрима, Законом о кинематографији и другим прописима.

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
Владимир Томчић, 2017-08-22

Укупан број и структура запослених у установи:
Укупан број запослених: 21 Запослени на неодређено: 20 Запослени на одређено: 1 (директор) Пол: 12 жена / 9 мушкараца Структура запослених: ___(ДС), 9 (ВСС), 3 (ВС), 9 (ССС), ___ (ОС), ___ (КВ); Просечна година старости: 49,95 година

Пословни простор, врста, место где се пословни простор налази, основ коришћења, укупна површина и намена:
Пословна зграда у Београду у Булевару војводе Мишића 39а, укупне површине 2.700,15 м2 (од чега тераса на I спрату 310,54м2) и објекат за смештај филмске архиве, габаритне површине 160м2 у Филмском граду на Кошутњаку.

Број телефона и телефакса установе:
+ 381 11 2651166 011/36-90-269

Електронска адреса установе:
direktor@filmskenovosti.rs

Адреса интернет стране установе:
www.filmskenovosti.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic