Спомен-збирка Павла Бељанског

СС:
Fi 3245/98

Датум уписа установе у евиденцију:
1965-12-24

Назив установе:
Спомен-збирка Павла Бељанског

Седиште установе (адреса):
21000 Нови Сад, Трг галерија 2

Оснивач:
Извршно веће Народне скупштине АП Војводине

Датум оснивања установе:
1961-10-11

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
8042284

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
100238975

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
9102, делатност музеја, галерија и збирки

Надлежност установе (утврђена посебним прописом):
Истраживање, заштита и коришћење културног наслеђа

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
Др Јасна Јованов, 2011-06-08

Име и матични број заступника и границе његовог овлашћења:
Др Јасна Јованов; без ограничења

Укупан број и структура запослених у установи:
Стално запослених – 17, од тога:По степену стручне спреме структура је следећа:VIII степен стручне спреме - 1 запослени,VII2 степен стручне спреме - 1 запослени,VII1 степен стручне спреме - 6 запослених,IV степен стручне спреме - 7 запослених,III степен стручне спреме - 2 запослена

Пословни простор, врста, место где се пословни простор налази, основ коришћења, укупна површина и намена:
Нови Сад, Трг галерија 2, право коришћења ,Површина 1119 m2

Број телефона и телефакса установе:
021-528-185 021-528-185

Електронска адреса установе:
kontakt@pavle-beljanski.museum; szpb57@mail.com

Адреса интернет стране установе:
www.pavle-beljanski.museum


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic