Српско народно позориште

СС:
бр.5-116

Датум уписа установе у евиденцију:
1861-07-16

Назив установе:
Српско народно позориште

Седиште установе (адреса):
21000 Нови Сад, Позоришни трг 1

Оснивач:
Читаоница Матице Српске (1861.)

Датум оснивања установе:
1861-07-16

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
8066469

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
101651637

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
9004 - рад уметничких установа

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
Александар Милосављевић, 2010-09-01

Име и матични број заступника и границе његовог овлашћења:
Александар Милосављевић; без ограничења

Укупан број и структура запослених у установи:
Укупно запослених 619; на неодређено време 604, на одређено време 15.структура запослених на неодређено време_: магистара 6, висока стручна спрема 152, виша стручна спрема 17, ВКВ 7, средња стручна спрема (4.) 269, средња трогодишња стручна спрема (3.) 47, полуквалификовани 1, квалификовани 49 и нижа стручна спрема (основна школа) 56 структура запослених на одређено време_: висока стручна спрема 5, средња стручна спрема (4.) 9 и средња трогодишња стручна спрема (3.) 1

Пословни простор, врста, место где се пословни простор налази, основ коришћења, укупна површина и намена:
Зграда Српског народног позоришта изграђена на Позоришном тргу број 1, корисник државне својине, укупна површина 19.600 м2, културно уметничка делатност; вишестамбена зграда (самачки хотел) Нови Сад, Жарка Васиљевића 1/а површина 210 м2; радионице (комбинат) Ђорђа Рајковића број 5 1297 м2.

Број телефона и телефакса установе:
021/6623 391, 021/528 894 021/6623 391

Електронска адреса установе:
uprava@snp.org.rs

Адреса интернет стране установе:
www.snp.org.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic