Уметничка галерија "Надежда Петровић", Чачак

Назив установе:
Уметничка галерија "Надежда Петровић", Чачак

Седиште установе (адреса):
32.00 Чачак, Цара Душана 6

Оснивач:
Скупштина града Чачка

Датум оснивања установе:
1960-05-25

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
7167466

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
101113423

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
9102 делатност,галерија,музеја и збирки

Надлежност установе (утврђена посебним прописом):
Основана од стране оснивача за обављање делатности на територији града Чачка

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
Милица Петронијевић, 2010-06-04

Укупан број и структура запослених у установи:
10

Пословни простор, врста, место где се пословни простор налази, основ коришћења, укупна површина и намена:
Зграда Уметничке галерије "Надежда Петровић",Цара Душана 6 ,Чачак

Број телефона и телефакса установе:
032 225-015 032 225-015

Електронска адреса установе:
director. memorial@nadezdapetrovic.rs

Адреса интернет стране установе:
www.nadezdapetrovic.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic