Војвођански симфонијски оркестар, Нови Сад

СС:
Fi 29/2011

Датум уписа установе у евиденцију:
2011-02-18

Назив установе:
Војвођански симфонијски оркестар, Нови Сад

Седиште установе (адреса):
21000 Нови Сад, Николе Пашића 6/3

Оснивач:
Скупштина Аутономне покрајине Војводине

Датум оснивања установе:
2010-11-25

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
08925470

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
106981911

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
9001-извођачка уметност

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
Берислав Скендеровић, 2011-07-06

Укупан број и структура запослених у установи:
Укупно: 2 запослена, ВСС.

Пословни простор, врста, место где се пословни простор налази, основ коришћења, укупна површина и намена:
Стамбени простор, Нови Сад, Змај Јовина бр. 1, површине 97 м2, основ коришћења: Уговор о закупу.

Број телефона и телефакса установе:
021/446-095

Електронска адреса установе:
vsimfonic@gmail.com

Адреса интернет стране установе:
www.vso.org.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic