Завичајна фондација "Стеван Сремац", Сента

Датум уписа установе у евиденцију:
2005-11-22

Назив установе:
Завичајна фондација "Стеван Сремац", Сента

Седиште установе (адреса):
24400 Сента, Стевана Сремца 4

Оснивач:
Скупштина општине Сента

Датум оснивања установе:
2005-02-07

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
08852456

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
104193707

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
65232-непоменуто финансијско посредовање

Име и матични број заступника и границе његовог овлашћења:
Слободан Борђошки; ограничено

Укупан број и структура запослених у установи:
Један запослени.

Пословни простор, врста, место где се пословни простор налази, основ коришћења, укупна површина и намена:
Родна кућа Стевана Сремца, у којој је смештена Фондација, никако се не може назвати пословним простором. То је објекат у коме се одржавају програми културе. Површина му је 100 м2.

Број телефона и телефакса установе:
024/817-055

Електронска адреса установе:
sremac@sksyu.net

Адреса интернет стране установе:
www.stevansremac.org.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic