Завичајни музеј "Параћин", Параћин

СС:
Фи 1533/90

Назив установе:
Завичајни музеј "Параћин", Параћин

Седиште установе (адреса):
35250 Параћин, Томе Живановић 17

Оснивач:
Скупштина општине Параћин

Датум оснивања установе:
1990-06-29

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
7414161

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
101613430

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
9102-делатност музеја, галерија и збирки

Надлежност установе (утврђена посебним прописом):
За територију општина: Параћин и Ћуприја.

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
Драгијана Илић, 2010-06-25

Укупан број и структура запослених у установи:
Укупно: петоро запослених на неодређено време, и то: три ВСС, један ССС, један КВ.

Пословни простор, врста, место где се пословни простор налази, основ коришћења, укупна површина и намена:
Установа је смештена у згради за културу у Ул. Томе Живановић бр. 17, основ коришћења: корисник зграде, укупна површина 390м², стална поставка 120м², изложбени простор 70м², депои 150м², радни простор 50м².

Број телефона и телефакса установе:
035/562-035

Електронска адреса установе:
dragijana_ilic@paracin.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic