Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада

Назив установе:
Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада

Седиште установе (адреса):
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 22/I

Оснивач:
Град Нови Сад

Датум оснивања установе:
1983-04-07

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
08157863

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
100713383

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
9103 - заштита и одржавање културних добара и културно- историјских локација, зграда и сличних туристичких споменика.

Надлежност установе (утврђена посебним прописом):
Закон о културним добрима

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
в.д. мр Синиша Јокић, 2016-07-11

Укупан број и структура запослених у установи:
Укупно: 28 запослених; структура: 1 доктор наука, 14 всс, 2 вс, 10 ссс и 1 осмогодишња школа.

Пословни простор, врста, место где се пословни простор налази, основ коришћења, укупна површина и намена:
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 22/ I; закуп, 292 м2, канцеларијски простор.

Број телефона и телефакса установе:
021/ 557 - 060, 021/ 557 - 061 021/ 456 - 166

Електронска адреса установе:
zzskgnss@sbb.rs

Адреса интернет стране установе:
www.zzskgns.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic