Завод за заштиту споменика културе Краљево

Назив установе:
Завод за заштиту споменика културе Краљево

Седиште установе (адреса):
36000 Краљево, Цара Лазара 24

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
в.д. Иван Милуновић, 2015-12-05

Број телефона и телефакса установе:
036/331-866, 036/321-025

Електронска адреса установе:
zzzskv@gmail.com

Адреса интернет стране установе:
http://zzskv.rs/


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic