>> Komisije u oblasti informisanja počele sa radom - Počele sa radom komisije za izbor projekta - Srbija i Hrvatska o povraćaju kulturnih dobara - Počela restauracija čuvenog ulja na platnu "Sutjeska" u Ministarstvu kulture i informisanja - U četvrtak poslednji dan za prijavu na konkurs Filmskog centra - Konkurs namenjen jačanju fondova biblioteka - Otvoreni poziv za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove - Profesionalizacija i bolja vidljivost ustanova kulture <<

Aktuelnosti

Komisije u oblasti informisanja počele sa radom

Datum: 09.04.2015.

Ministarstvo kulture i informisanja imenovalo je komisije koje će odlučivati o konkursima za finansiranje projekata u oblasti informisanja u 2015. godine.

Počele sa radom komisije za izbor projekta

Datum: 27.03.2015.

Ministarstvo kulture i informisanja imenovalo je komisije koje će odlučivati o konkursima za finansiranje projekata u oblasti kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u 2015. godine.

Srbija i Hrvatska o povraćaju kulturnih dobara

Datum: 26.03.2015.

Mešovita srpsko-hrvatska međudržavna komisija za povraćaj kulturnih dobara održala je sastanak u Osijeku povodom preciziranja konkretnog dogovora o povraćaju kulturnih dobara u Hrvatsku u 2015. godini.

Počela restauracija čuvenog ulja na platnu "Sutjeska" u Ministarstvu kulture i informisanja

Datum: 23.03.2015.

Stručnjaci Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture započeli su danas u prostorijama Ministarstva kulture i informisanja konzervatorsko-restauratorske radove na čuvenoj slici Sutjeska, autora Đurđa Teodorovića.

U četvrtak poslednji dan za prijavu na konkurs Filmskog centra

Datum: 23.03.2015.

Ministarstvo kulture i informisanja podseća javnost i sve zainteresovane da je četvrtak, 26. mart, poslednji dan za prijavu na Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji za 2015. godinu u kategorijama: produkcija kratkih igranih, animiranih i eksperimentalnih filmova; produkcija studentskih završnih filmova; razvoj projekata domaćih dugometražnih filkmova; razvoj scenarija. Konkurs je 25. februara objavio Filmski centar Srbije.

Konkurs namenjen jačanju fondova biblioteka

Datum: 17.03.2015.

Ministarstvo kulture i informisanja raspisalo je Konkurs za otkup publikacija za biblioteke za 2015. godinu, na osnovu koga će Ministarstvo izvršiti otkup odabranih naslova publikacija objavljenih u 2014. godini na srpskom jeziku i jezicima nacionalnih manjina, u štampanoj i/ili elektronskoj formi, za mrežu javnih biblioteka na teritoriji Republike Srbije.

Otvoreni poziv za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove

Datum: 12.02.2015.

Ministarstvo kulture i informisanja objavilo je danas Otvoreni poziv za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove.

Profesionalizacija i bolja vidljivost ustanova kulture

Datum: 04.02.2015.

„Svi upravni odbori imaju punu podršku Ministarstva kulture i informisanja u procesu profesionalizacije ustanova kulture“, izjavio je ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac na sastanku sa novim rukovodstvima Narodne biblioteke Srbije, Filmskog centra Srbije, Ansambla Kolo i Jugoslovenske kinoteke.