POTPISAN PROTOKOL O SARADNJI MINISTARSTVA KULTURE I INFORMISANJA I UNIVERZITETA UMETNOSTI U BEOGRADU

  •  
  •  


Datum: 10.01.2019.

Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević i rektor Univerziteta umetnosti prof. dr um. Mileta Prodanović potpisali su danas Protokol o saradnji dve institucije. Potpisivanjem Protokola dve strane su potvrdile nameru da u partnerskom odnosu rade na ostvarivanju ciljeva od značaja za umetnost i kulturu srpskog naroda sa posebnim akcentom na zaštitu umetničke građe i kulturnih dobara, kao i podsticanje umetničkog stvaralaštva.

„Ministarstvo kulture i informisanja i Univerzitet obavezali su se da zajedničkim snagama rade na pronalaženju odgovarajućih institucionalnih okvira unutar kojih bi se razvijali projekti važni za srpsku kulturu i umetnost“, izjavio je ministar Vukosavljević.

Protokol utvrđuje okvirne vidove i uslove dugoročne saradnje, i otvara mogućnosti za stvaranje specifičnih vidova saradnje obe strane, uz uvažavanje obostranih interesa na principu ravnopravnosti i savesnosti, kao i uz obavezu postupanja po standardima umetničkog i umetničko-istraživačkog rada.

„Verujemo da ćemo kroz ovaj vid saradnje podstaći i rad fakulteta, dati afirmaciju profesorima i studentima koji drže ovaj Univerzitet na visoksokom stručnom i profesionalnom nivou, a da će i  kulturna politika i nastupi Srbije u inostranstvu imati jedan snažan koncepcijski, umetnički i  kulturološki izraz“,  rekao je ministar.

Oblasti zajedničke saradnje dve institucije obuhvataju promovisanje autentičnih umetničkih stvaralaca, teoretičara i naučnika u oblasti kulturne politike i umetnosti, formiranje zajedničkih radnih tela, podizanje nivoa profesionalnih kapaciteta i edukaciju zaposlenih u ustanovama kulture u uslovima novih digitalnih komunikacija i marketinga, zajedničku organizaciju umetničkih manifestacija.

„Jako je važno za kulturu jedne zemlje da ona ima jednu homogenu sliku, da ne bude vezana samo za jednu prestonicu, ili za samo jedan grad. Alumni našeg univerziteta danas žive na širokom prostoru naše zemlje. Jedana vrsta organizacije „Mreža alumnija“, koja bi bila u koordinaciji sa Ministarstvom kulture i informisanja,  u okviru projekta Gradovi u fokusu,  može dovesti do podizanja opšteg kulturnog nivoa naše zemlje“, kazao  je ovim povodom  rektor Univerziteta umetnosti prof. dr um. Mileta Prodanović i napomenuo da je ministar Vukosavljević treći put „pod njihovim krovom“, dok su njegovi prethodnici pratili „iz daleka“ rad ovog Univerziteta.

“Univerzitet umetnosti je prva i najbolja adresa na koju će se Ministarstvo u budućnosti obraćati za rešenja koja treba da budu standardizovana, univerzalna i na visokom umetničkom nivou, a vezana za vizuelni identite”, zaključio je ministar Vukosavljević.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic