Imenovana Komisija za utvrđivanje reprezentativnosti udruženja u kulturi


Datum: 24.03.2017.

Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević imenovao je Komisiju za utvrđivanje reprezentativnosti udruženja u kulturi, čiji su članovi predloženi iz različitih oblasti kulturnog stvaralaštva na osnovu Pravilnika o sastavu i načinu rada komisije za utvrđivanje reprezentativnosti udruženja u kulturi i o bližim uslovima i načinu utvrđivanja i prestanka statusa reprezentativnog udruženja u kulturi, u skladu sa Zakonom o kulturi.

Zadatak Komisije je da ustanovi koja udruženja, nakon usvajanja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi  u februaru 2016. godine, zadovoljavaju uslove propisane zakonom i odgovarajućim podzakonskim aktom za sticanje statusa reprezentativnog udruženja. Pored toga, Komisija ima obavezu da ministru kulture i informisanja podnese obrazložen predlog o dodeli reprezentativnog statusa udruženjima u kulturi.

Udruženja koja zadovoljavaju uslove propisane zakonom i odgovarajućim podzakonskim aktom mogu Komisiji podneti zahtev za dodelu reprezentativnog statusa. Sve informacije o dokumentaciji koju udruženja treba da prilože uz zahtev za dodelu reprezentativnog statusa mogu se naći na sajtu Ministarstva kulture i informisanja.

 

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic