Javni poziv za učešće u seminaru „Program Kreativna Evropa – priprema projekata”


Datum: 22.06.2020.

 

Kultura desk Srbija, u saradnji sa Centrom za kulturu „Vuk Karadžić” Loznica, organizuje od 13. do 16. jula 2020. godine u Tršiću seminar „Program Kreativna Evropa – priprema projekata”.
Poziv je upućen svim ustanovama i organizacijama iz Srbije koje planiraju da konkurišu na program Kreativna Evropa, nezavisno od toga da li su učestvovale u projektima međunarodne saradnje ili tek planiraju svoje međunarodne aktivnosti – kako ove tako i narednih godina.

Teme kojima će se seminar baviti su savremene prakse i koncepti u međunarodnoj kulturnoj saradnji, kulturnoj baštini i savremenoj umetnosti; menadžment međunarodnih projekata; evropska kulturna politika i prioriteti programa Kreativna Evropa.

Cilj seminara je podizanje kvaliteta i priprema projekata za konkurisanje na program Kreativna Evropa, podizanje progamsko-organizacionih kapaciteta ustanova i organizacija iz Srbije, kao i doprinos demetropolizaciji u polju kulture. Pored toga, seminar se organizuje radi pospešivanja komunikacije, saradnje i razmene iskustava predstavnika ustanova i organizacija u kulturi iz gradova i opština Srbije.

Seminar će biti organizovan za maksimalno 20 učesnika, uz poštovanje propisanih mera zdravstvene zaštite, odnosno preporuka o predostrožnosti u cilju preventivne zaštite svih učesnika i bezbednog održavanja programa seminara.

Detaljnije o uslovima javnog poziva, kriterijumima selekcije učesnika, kao i podnošenju prijava – na sajtu organizatora. 

Rok za podnošenje prijava je 3. jul 2020. godine.

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic