Doneta Odluka o pravnim posledicama prestanka Javnog preduzeća Novinske agencije Tanjug


Datum: 04.11.2015.

Tokom prethodnih meseci Agencija za privatizaciju organizovala je dva javna poziva za prodaju Javnog preduzeća Novinske agencije Tanjug, koji su proglašeni neuspešnim jer nije bilo zainteresovanih kupaca.

Imajući u vidu da član 146. Zakona o javnom informisanju i medijima predviđa da Zakon o Javnom preduzeću Novinskoj agenciji Tanjug prestaje da važi datumom potpisivanja kupoprodajnog ugovora odnosno najkasnije 31. oktobra 2015. godine, Vlada Republike Srbije donela je Odluku o pravnim posledicama prestanka Javnog preduzeća Novinske agencije Tanjug.

Ovom odlukom se, između ostalog, predviđa da će svi zaposleni dobiti otpremnine u skladu sa Programom za rešavanje viška zaposlenih u procesu privatizacije, kao i da će im biti plaćeno za rad i angažman u periodu do donošenja Odluke o pravnim posledicama prestanka Javnog preduzeća Novinske agencije Tanjug, koja će biti objavljena u Službenom glasniku Republike Srbije.

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic