Evropska godina kulturnog nasleđa 2018


Datum: 19.04.2018.

Poštovane kolege,

Odlukom EU, 2018. godina je proglašena Evropskom godinom kulturnog nasleđa sa sloganom „Naše nasleđe: tamo gde se prošlost susreće sa budućnošću“.

Evropska godina kulturnog nasleđa bi trebalo da pokrene niz inicijativa i aktivnosti koji imaju za cilj približavanje kulturnog nasleđa građanima, podizanje svesti o značaju kulturnog nasleđa za društvo, da se podstakne razmena i unapredi znanje o bogatoj evropskoj baštine kao i ojača osećaj pripadnosti zajedničkom evropskom kulturnom prostoru. Očekuje se da će tokom 2018. godine biti održan niz događaja na svim nivoima, evropskom, nacionalnom, i lokalnom, u cilju podizanja svesti i pokretanja debate o značaju i vrednosti kulturnog nasleđa i razmene iskustava i dobrih praksi.

Iako Srbija nema status članice EU, pozvani smo od strane Evrope komisije da   se  uključimo u ovu agendu i iskoristimo ovu inicijativu za promociju kulturnog nasleđa Srbije, kao i za jačanje međunarodne kulturne saradnje.

U cilju kreiranja Nacionalne agende za Evropsku godinu kulturnog nasleđa pozivamo sve partnere da nam se priključe sa svojim programima i projektima koje realizuju tokom 2018. godine,  a koji svojim sadržajima i ciljevima ispunjavaju kriterijume iz Odluke (EU). Popunjavanjem posebnog Obrasca dobijate pravo na korišćenje oznake Evropske komisije koja je posebno pravljena za Evropsku godinu kulturnog nasleđa. Za više informacija molim da pogledate dokumenta u prilogu ovog pisma.

Takođe, napominjemo da je manifestacija Saveta Evrope „Dani evropske baštine“ prepoznata kao jedan od ključnih programa za realizaciju Evropske godine kulturnog nasleđa, pa je odlučeno da ovogodišnja zajednička tema Dana evropske baštine na nivou Evrope bude upravo  „Evropska godina kulturnog nasleđa – umetnost deljenja“.

U nadi da ćemo zajedno da doprinesemo očuvanju kulturnog nasleđa za buduće generacije, stojimo vam na raspoloaganju.

Asja Drača Muntean

Nacionalni koordinator Evropske godine kulturnog nasleđa

sa kolegama

Tatjana Bojović

Emilija Knežević

eunasledje@kultura.gov.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic