Ministarska konferencija Saveta Evrope za medije i informaciono društvo


Datum: 26.10.2013.

Politička deklaracija i rezolucije usvojene 8. novembra 2013. u Beogradu

Saopštenje za medije Saveta Evrope od 8. novembra 2013. godine

 

Beograd domaćin Ministarske konferencije Saveta Evrope za medije i informaciono društvo

Savet Evrope se, u svom radu na ostvarivanju načelnih principa veće usaglašenosti između zemalja članica, posebno u domenu slobode izražavanja i medijskih sloboda na internetu i van njega, stalno suočava sa novim izazovima. Informisanje i tehnologije komunikacije neprestano se razvijaju i njihov uticaj na naše društvo je značajan. Informaciono društvo nam gotovo svakodnevno postavlja nove izazove u domenu ljudskih prava i demokratije.

Sa ciljem da ide u susret ovim izazovima i razvoju medija, Savet Evrope periodično saziva konferencije na nivou ministara. Nakon sedam održanih ministarskih konferencija o mas-medijima i jedne konferencije o medijima i novim komunikacionim uslugama, Savet Evrope organizuje – u saradnji sa Republikom Srbijom kao zemljom domaćinom – Konferenciju ministara za medije i informaciono društvo na temu „Sloboda izražavanja i demokratija u digitalnoj eri: mogućnosti, prava, odgovornosti“.

DOKUMENTI

- Nacrt programa -  poslednja verzija od 05/11/2013  

- Nacrt programa - na srpskom od 05/11/2013

Opis situacije i problema   Dokumenti koji opisuju različite aspekte situacije i problema kojima će se konferencija baviti su u pripremi ili na raspolaganju i pružaju više informacija o svakoj podtemi konferencije.

Podtema 1: Pristup internetu i osnovna prava

Podtema 2: Kako odgovoriti na aktuelne pretnje novinarima?

Podtema 3: Pluralizam, raznovrsnost i kvalitet u ekosistemu novih medija – mogućnosti i rizici

Podtema 4: Govor mržnje na internetu

OPŠTI DOKUMENTI

PARALELNE SEDNICE – Odbor za kulturu i informisanje Narodne Skupštine Republike Srbije, zajedno sa Podkomitetom za medije i informaciono društvo Parlamentarne Skupštine Saveta Evrope organizuje susret 6. novembra u Beogradu u Skupštini Republike Srbije. 

Program uključuje dve sesije: na temu zaštite medijskih sloboda u Evropi i prioriteta audiovizuelne medijske politike u Evropi.

Pogledajte nacrt programa ovde.

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic