Održan sastanak Pododbora za istraživanje, inovacije, informaciono društvo i socijalnu politiku u Briselu


Datum: 07.12.2016.

Sastanak Pododbora za istraživanje, inovacije, informaciono društvo i socijalnu politiku Evropske unije i Srbije održan je 29. i 30. novembra u Briselu.

U delegaciji Republike Srbije koju su činili predstavnici relevantnih državnih organa i organizacija, ispred Ministarstva kulture i informisanja učestvovali su sekretar Igor Jovičić, načelnik odeljenja u Sektoru za informisanje i medije Snežana Pečenčić i šef odseka u Sektoru za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture Ivana Zečević.

Predstavnici Ministarstva kulture i informisanja izvestili su predstavnike Evropske komisije o napretku u oblasti nacionalne kulturne politike, razvoju regionalnih/lokalnih kulturnih politika i inicijativama i sredstvima namenjenim podršci kulturnim i kreativnim industrijama. Takođe je bilo reči o  učešću u programu Kreativna Evropa, kao i o usaglašavanju sa pravnim tekovinama  Evropske unije u oblasti audiovizulenih usluga.

Tokom izlaganja predstavnici Ministarstva upoznali su učesnike sa radom na zakonodavnom okviru, kao i radom na pripremi Strategije razvoja kulture Republike Srbije za period od deset godina. Predstavili su nacionalni program „Gradovi u fokusu” čiji je cilj decentralizacija kulturnog života i ravnomerna dostupnost kulturnih sadržaja svim građanima Srbije i izneli podatke o izdvajanjima za finansiranje ili sufinansiranje kulturnih programa i projekata.

Istaknuto je da institucije i organizacije iz Republike Srbije već treću godinu uspešno učestvuju u potprogramu Kultura „Kreativne Evrope“ i da je od 2014. godine do danas, podržan  51 projekat, dok je u toku 2016. godine u okviru potprograma „MEDIA“ podržano 23 projekata iz Srbije.

Predstavnici Evropske komisije pohvalili su napore Ministarstva kulture  i informisanja koje preduzima u pogledu unapređenja kulturne politike i naglasili da Srbija pokazuje izuzetne rezultate u programu Kreativna Evropa. Pored toga, predstavnici Evropske komisije uputili su i čestitke za izbor Novog Sada –  evropske prestonice kulture za 2021. godinu.

 

 

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic