Poslednja Javna rasprava o Nacrtu zakona o Memorijalnom centru “Staro sajmište“ u Arivu Jugoslavije

  •  
  •  


Datum: 30.10.2019.

Poslednja u nizu Javnih rasprava u formi okruglog stola koje je pokrenulo Ministarstvo kulture i informisanja o Nacrtu zakona o Memorijalnom centru “Staro sajmište“ održana je danas u Arhivu Jugoslavije.

Javnoj raspravi prisustvovali  su predstavnici lokalnih samouprava, ustanova kulture, nevladinih organizacija i medija a skup je pozdravio direktor Arhiva Jugoslavije Milan Terzić.

Nakon prezentacije koju su održali članovi Radne grupe, kojoj je prisustvovala i predstavnica gradonačelnika Beograda i članica Gradskog veća Danijela Mirjanić, razvila se konstruktivna rasprava koja je izazvala veliku zainteresovanost beogradske publike. Prisutni građani su se najviše zadržali na predlozima imena budućeg Memorijalnog centra, ali i rešavanju pitanja u vezi sa Topovskim šupama. Veliko interesovanje izazvala je diskusija o načinu funkcionisanja buduće ustanove i njenog uključivanja u kulturni život Beograda, ali i Srbije.

Po okončanju javne rasprave, Ministarstvo kulture i informisanja analiziraće sugestije, predloge i primedbe učesnika i sagledati kapacitet njihovog doprinosa kvalitetu Nacrta zakona, njihovu održivost sa osnova pripadnosti pravnom sistemu i Ustavu Republike Srbije. Osim toga, analiziraće se i usaglašenosti sa pozitivnim propisima, međunarodnom Konvencijom o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida, Stokholmskom deklaracijom, Međunarodnom poveljom za memorijalne muzeje i drugih opšteprihvaćenih pravila međunarodnog prava i potvrđenih međunarodnih ugovora.

Svi zainteresovani svoje komentare mogu dostaviti na utvrđenim obrascima za komentare (koje možete preuzeti na sajtu) na e-mail: zakonstarosajmiste@kultura.gov.rs ili poštom Ministarstvu kulture i informisanja, 11 000 Beograd, ulica Vlajkovićeva br. 3, sa naznakom „za Nacrt zakona o Memorijalnom centru “Staro sajmište“ do 1. novembra ove godine.

Nacrt zakona, obrasce kao i ostale informacije možete preuzeti ovde ili na sajtu Ministarstva kulture i informisanja, na baneru Javna rasprava.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic