PREDSTAVLJANJE REPUBLIKE SRBIJE NA 17. BIJENALU ARHITEKTURE U VENECIJI 2020.


Datum: 10.02.2020.

Srbiju će na 17. Međunarodnoj izložbi arhitekture u Veneciji koja će se održati od 23. maja do 29. novembra 2020. godine predstavljati projekat „Osmi kilometar / 8th kilometer“, autorskog tima koji čine Iva Bekić, Irena Gajić, Dalia Dukanac, Stefan Đorđević, Snežana Zlatković, Mirjana Ješić, Hristina Stojanović i Petar Cigić.

Predstavnik Republike Srbije na Venecijanskom Bijenalu arhitekture izabran je na konkursu koji je Muzej primenjene umetnosti raspisao u saradnji sa Udruženjem arhitekata Srbije.

Cilj konkursa bio je izbor projekta koji će odgovoriti na zadatu temu Bijenala: „Kako ćemo živeti zajedno? / How will we live togheter?“ koju je postavio Umetnički direktor - kustos predstojećeg Bijenala arhitekture u Veneciji, američko-libanski arhitekta Hašim Sarkis (Hashim Sarkis). Svoj izbor teme objasnio je između ostalih sledećim rečima: “Potreban nam je novi dogovor o prostoru. U kontekstu širenja političkih podela i rastućih ekonomskih nejednakosti, pozivamo arhitekte da osmisle prostore u kojima možemo velikodušno živeti zajedno: zajedno kao ljudska bića koja, uprkos našoj sve većoj individualnosti, žude da se povežu kako međusobno, tako i sa drugim vrstama, širom digitalnog i stvarnog sveta; zajedno kao nova domaćinstva u potrazi za raznovrsnijim i dostojanstvenijim prostorima za življenje; zajedno kao novonastale zajednice koje zahtevaju pravednost, uključivanje i prostorni identitet; zajedno preko političkih granica da zamislimo nove geografije udruživanja; i zajedno kao planeta suočena sa krizama koje zahtevaju globalno delovanje ako uopšte želimo da nastavimo da živimo... ... Istovremeno, Bijenale arhitekture 2020 ističe i da kroz materijal, kao i kroz prostorne i kulturne specifičnosti, arhitektura inspiriše načine zajedničkog života. U tom pogledu, pozivamo učesnike da naglase one aspekte glavne teme koji su isključivo arhitektonski...“

Na raspisani konkurs, republički, opšti, idejni, dvostepeni i neanonimni stiglo je 39 radova. Od tri rada koji su prošli u drugi stepen konkursa na razgovor su pozvana dva autorska tima sa kojima je obavljen razgovor ponaosob, jednoglasnom Odlukom Žirija izabran je rad pod  radnim nazivom „Osmi kilometar / 8th kilometer.“

Žiri konkursa su činili članovi Stručnog Saveta za pripremu nastupa Republike Srbije na 17. Bijenalu arhitekture u Veneciji 2020: mr LJiljana Miletić Abramović - predsednik Saveta; v. prof. Aleksandru Vuja - potpredsednik Saveta; dr Tanja Damljanović Konli (Conley); Predrag Milutinović; v. prof. Zorica Savičić; Branko Stanojević i Dejan Todorović. Komesar izložbe je Slobodan Jović.

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije poverilo je Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu organizaciju nastupa Republike Srbije na 17. Međunarodnoj izložbi arhitekture u Veneciji.

Iz obrazloženja Žirija/Stručnog Saveta: Izabrani rad pod radnim naslovom „Osmi kilometar / 8th kilometer“ autorskog tima: Iva Bekić, Irena Gajić, Dalia Dukanac, Stefan Đorđević, Snežana Zlatković, Mirjana Ješić, Hristina Stojanović i Petar Cigić na veoma direktan i smislen način otvora pitanja odnosa život - rad - grad. Na konkretnom primeru grada Bora, rudarskog, post-industrijskog grada, kao studiji slučaja, paradigmatično i metaforično se otvaraju brojne teme (teren, rad i industrija, život zajednice, ekologija, depopulacija i promena strukture stanovništva). Odnosno, kako će se živeti zajedno i kako će se „disati“ zajedno u okviru rudarskog kopa, grada, prirode i stanovništva, čime su autori uspešno problematizovali i odgovorili na temu ovogodišnjeg Bijenala „Kako ćemo živeti zajedno?/How will we live togheter?“

Tema pobedničkog rada, fokusiranog na istraživanje kako fizičke strukture tako i socijalne anamneze rudarskog grada Bora, uz prepoznavanje potencijala za njegovu urbanu rehabilitaciju, ubedljiva je zato što osvetljava i prezentuje lokalne probleme iz domaće sredine, dok je pritom i snažna studija slučaja globalnog fenomena odumiranja i degeneracije radničkih gradova u post-industrijskom dobu. Uključivanje stranog kapitala i radne snage u proces ekspoatacije rudnika Bor poremetilo je decenijama naslojavanu socijalnu stratigrafiju i nametnulo razmišljanja o raskoraku, ali i sazvučju u koegzistenciji različitih grupacija i kultura, zatečene i novodošle, kao najeksplicitnijeg odgovora na pitanje koje je postavilo 17. venecijansko bijenale: „Kako ćemo živeti zajedno?“

Tim mladih arhitekata, koji su odlučili da se uhvate u koštac sa zadatkom čini se dovoljno jakim i zrelim, a pritom i otvorenim za uključivanje brojnih saradnika iz lokalne zajednice grada Bora koji će pak dati lični, intimno-proživljen doprinos projektu.

Konkretizacija teme „Osmi kilometar / 8th kilometer“ otvaranjem pitanja odnosa rada i života, korelacija sa stanovanjem, društvenim okolnostima, slobodnim vremenom, dokolicom, novim doseljenicima, navikama, širenjem, data na primeru Grada Rudnika Bora, ponudila je na idejnom nivou u tumačenju arhitekture i daljeg urbanog razvoja više lejera problematizacije i mogućih rešenja. U vremenu digitalnog sveta, jedan grad i analogni život u njemu imaju neprekinutu nit života sa savremenim svetom.  Upravo na novom 8 (osmom) kilometru grada, na studiji slučaja, konkretnim istraživanjem, konkursima, rešenjima, autori će dati odgovore na veoma kompleksna pitanja daljeg razvoja grada, života i ponuditi modalitete kako će se živeti zajedno. Ovaj rad će na najbolji način predstaviti jednu lokalnu temu koja je prožeta svim savremenim problemima suživota i kompleksnih okolnosti na širem, univerzalnom planu.

Žiri / Stručni Savet smatra da izabrani rad, izložba u celini sa katalogom, ima potencijal da ponudi generacijski odgovor na analizirane okvire u studiji slučaja Bor i na taj način ostvari uticaj i nakon svog trajanja u Paviljonu Srbije na Bijenalu u Veneciji čime dobija na atraktivnosti i značaju.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic