„Muzeji i kulturni turizam“ - Regionalna konferencija nacionalnih komiteta IKOM-a

  •  
  •  


Datum: 09.09.2014.

Regionalna konferencija nacionalnih komiteta IKOM-a (Međunarodnog saveta muzeja) „Muzeji i kulturni turizam“ održana je od 8. do 10. septembra na Zlatiboru, a učestvovalo je preko 60 muzejskih stručnjaka iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Slovenije, koji su tokom dva dana izneli svoja znanja i iskustva o položaju muzeja na turističkom tržištu.

Otvarajući Regionalnu konferenciju ministar kulture i informisanja Republike Srbije Ivan Tasovac je istakao da muzeji moraju da se konstantno prilagođavaju modernim potrebama savremenog čoveka, a pri tome da vode računa da se ne ugrozi sama zaštita nasleđa koje čuvaju.

„Kulturno nasleđe je neodvojiv deo čovekove životne sredine, a samim tim je direktno povezano s politikom održivog razvoja, u čijoj osnovi je ideja o osiguranju boljeg kvaliteta života utemeljenog na mudrom korišćenju resursa. U skladu sa tim, razvoj kapaciteta institucija kulture treba da omogući i socijalnu koheziju i inkluziju, zaštitu i unapređenje nasleđa i njegovu mudru upotrebu kao razvojnog resursa, a samim tim i održivi ekonomski rast. Upravo je to razlog zašto međunarodni standardi, pre svega, nastoje da odgovore na pitanje o društvenom značaju nasleđa - njegovoj vezi sa ekonomskom i socijalnom sferom života, jer nije samo pitanje, kako, već i zašto se nasleđe štiti, čuva i unapređuje“, rekao je ministar Tasovac.

Tokom dva dana Konferencije čulo se 27 izlaganja koja su se odnosila na kulturni turizam i kulturni menadžment i primere dobre prakse,  a sve u pravcu bržeg razvoja identiteta i imidža celog regiona i povezivanja istog u jedinstvenu kulturnu destinaciju. Razmatrani su načini prezentacije muzeja širokoj publici, modeli interpretacije kulturnog nasleđa turistima, pozicioniranje kulturnih ustanova na turističkom tržištu, značaj modernizacije i prilagodljivost muzeja zahtevima posetilaca/ turista.

Pokrovitelji konferencije o muzejima na Zlatiboru su Generalni sekretarijat Međunarodnog saveta muzeja-Ikoma, sa sedištem u Parizu, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Turistička organizacija Zlatibora.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic