Saopštenje Sekretarijata Ministarstva kulture i informisanja


Datum: 13.02.2020.

Povodom više istupa u medijima Dejana Ristića na temu konkursa za izbor kandidata za upravnika Narodne biblioteke Srbije, Sekretarijat Ministarstva kulture i informisanja, nadležan za pravne i opšte poslove, dužan je da u cilju istinitog i objektivnog informisanja javnosti ukaže na tendenciozne i netačne tvrdnje koje je u tim istupima iznosio i uznemiravao javnost.

Postupak za izbor upravnika Narodne biblioteke Srbije sproveden je u skladu sa odredbama Zakona o kulturi i Statuta Narodne biblioteke Srbije, potpuno transparentno i bez ijedne žalbe na tok postupka.

Upravni odbor Narodne biblioteke Srbije raspisao je javni konkurs, koji je objavljen na propisan način u medijima i službenim glasilima. U toku postupka utvrđivanja liste kandidata nijedno od lica koje je konkurisalo, pa tako ni gospodin Ristić, nije uložilo prigovor ili žalbu na rad Upravnog odbora Narodne biblioteke Srbije, tok postupka ili na odluke koje je u određenim fazama ovog postupka Upravni odbor donosio. Isto tako, Sekretarijatu Ministarstva kulture i informisanja nije podnet nijedan zahtev za dostavljanje informacija od javnog značaja u vezi sa sprovedenim konkursom, tako da nema govora o tome da je neko čak bio i u prilici da postupa na netransparentan način ili da „tajno“ postupa, odnosno „naviguje“ postupak, kako Ristić izmišlja.

Ujedno, iz uvida u pripadajuću dokumentaciju koju je uz listu kandidata Upravni odbor Narodne biblioteke Srbije dostavio Ministarstvu, vidljivo je da je Upravni odbor Narodne biblioteke Srbije radio u punom sastavu, što znači da je svim sednicama prisustvovao i u donošenju odluka učestvovao i član iz reda zaposlenih, kao i predsednik i preostala tri člana Upravnog odbora.

Napominjemo da je Upravni odbor Narodne biblioteke Srbije jednoglasno doneo Obrazloženi predlog liste kandidata za izbor upravnika, s mišljenjem o stručnim i organizacionim sposobnostima svih kandidata.

Upravni odbor se u konkursnom postupku meritorno bavio procenom kandidata sa aspekta svih propisanih i relevantnih uslova i okolnosti, i sagledavajući sve elemente uputio je Ministarstvu adekvatan Obrazloženi predlog liste kandidata za izbor upravnika Narodne biblioteke Srbije sa potpunom konkursnom dokumentacijom na dalji postupak i upućivanje Vladi predloga za imenovanje radi razmatranja i odlučivanja.

Svoje eventualno razočaranje ishodom konkursa Dejan Ristić ne bi trebalo da uvija u neistine i zlobne manipulacije.

 

Igor Jovičić, sekretar Ministarstva kulture i informisanja


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic