SRBIJA NA MEĐUNARODNOM SAJMU KNJIGA U MOSKVI


Datum: 02.09.2019.

Srbija će predstavljanjem nacionalnog štanda učestvovati na 32. Međunarodnom sajmu knjiga u Moskvi, koji će biti održan od 4. do 8. septembra 2019.

Glavna tema srpskog nastupa biće 810. godišnjica od nastanka Studeničkog tipika Svetog Save, kao i 800. godišnjica od sticanja srpske crkvene samostalnosti. O novom reprezentativnom izdanju znamenitog spisa, objavljenom u manastiru Studenica na četiri jezika, govoriće prof. dr Maja Anđelković, sa Univerziteta u Kragujevcu, jedan od urednika i priređivača, kao i prevodilac Svetlana Luganska.

Osim na Sajmu, Studenički tipik biće predstavljen i u Centru slovenskih kultura, kao i u Biblioteci inostrane literature „M. I. Rudomino“.

Kao cela ova godina u srpskoj kulturi, nastup Srbije na Sajmu u Moskvi bi­će u zna­ku ni­za zna­čaj­nih go­di­šnji­ca srpskih pisaca. Na­vr­ša­va se 90 go­di­na od ro­đe­nja i 10 go­di­na od smr­ti Mi­lo­ra­da Pa­vi­ća (1929–2009), 90 go­di­na od ro­đe­nja Alek­san­dra Po­po­vi­ća (1929–1996), 30 godi­na od smr­ti Da­ni­la Ki­ša (1935–1989), 70 go­di­na od smr­ti Rast­ka Pe­tro­vi­ća (1898–1949), 120 go­di­na od ro­đe­nja Ra­deta Dra­in­ca (1899–1943), sto­ta je go­di­šnji­ca od ob­ja­vlji­va­nja pre­kret­nič­ke zbir­ke pe­sa­ma Li­ri­ka Ita­ke (1919–2019) Mi­lo­ša Cr­njan­skog.

Na moskovskom sajmu biće predstavljena edicija „Serbika“ (prevodi savremene srpske proze i poezije) izdavačke kuće „Skitija“, kao i izdanja „Aleteje“ objavljena uz podršku Ministarstva kulture i informisanja. Posebno predstavljanje imaće Beogradski sajam knjiga a na programu je i autorski nastup književnice Vesne Kapor.

Kao prateći program, u Domu ruske dijaspore „Solženjicin“ biće otvorena izložba „Sergej Solovjov: konjanik i stripar“ prof. dr Irine Antanasijević. Okrugli sto „Savremena književnost Rusije o Srbiji i Srbije o Rusiji“ biće održan završnog dana u klubu „Falanster“, a učestvuju književnici i kritičari Boris Kuprijanov, Vladimir Šurigin, Maksim Surkov, Jevgenije Baranov, Ivan Naumov, Mihail Polikarpov. Ceo nastup praćen je i posebnim tematskim izdanjima Nacionalne revije „Srbija“ na ruskom (Serbiя na Vыstavke knigi v Moskve 2019) i engleskom jeziku (Serbia at the Moscow International Book Fair 2019).

Pored glavnih tema nacionalnog nastupa, posebno je istražena viševekovna percepcija Rusije u srpskoj književnosti i Srbije u ruskoj. Veoma je zanimljiv i temat o Lazaru Srbinu, „prvom krotitelju ruskog vremena“, zagonetnom učenjaku iz XV veka koji je u moskovskom Kremlju napravio prvi mehanički časovnik u istoriji. Predstavljeni su i savremeni književnici Dragan Jovanović Danilov (iz Srbije) i Berislav Blagojević (iz Srpske).

Dizajn štanda, produkciju svih pratećih publikacija, kao i ukupnu kreativu u nastupu Srbije u Moskvi, na najvećoj i najstarijoj manifestaciji te vrste u Istočnoj Evropi i Centralnoj Aziji, uradili su „Princip Pres“ i Nacionalna revija „Srbija“.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic