U Narodnom muzeju održano predavanje o zaštiti arheološkog nasleđa

  •  
  •  


Datum: 28.10.2019.

U okviru projekta Srpskog arheološkog društva “Podizanje svesti o značaju arheološkog nasleđa“ koji se realizuje pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja, u atrijumu Narodnog muzeja u Beogradu  održano je predavanje o zaštiti arheološke baštine naše zemlje.

Tokom predavanja prisutni su upoznati sa procesom rada i specifičnostima arheoloških istraživanja, zakonskim okvirima i međunarodnim konvencijama, proceduralnim mogućnostima za aktivno uključivanje u procese zaštite, očuvanja, promovisanja i korišćenja arheološkog nasleđa, kao i sa mogućnostima intersektorske saradnje radi bolje zaštite, promocije i održivog korišćenja arheološkog nasleđa.

Projekat “Podizanje svesti o značaju arheološkog nasleđa“ sprovodi se od 2017. godine, a do sada je realizovan u 23 opštine u Srbiji sa ciljem  da se kroz saradnju sa donosiocima odluka i stručnim službama otpočne rad na široj kampanji podizanja svesti o značaju očuvanja arheološkog nasleđa kroz upoznavanje sa propisima i procedurama kao i  ukazivanje na dobre i loše primere delovanja.

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic