Usvojena tri važna zakonska akta iz oblasti kulture


Datum: 24.01.2020.

Na predlog i inicijativu Ministarstva kulture i informisanja, Skupština Srbije usvojila je na današnjoj sednici tri zakonska akta iz oblasti kulture: Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti, Izmene i dopune Zakona o kulturi i Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o predaji Peterburškog lista Miroslavljevog jevanđelja Republici Srbiji i slika Nikolaja Reriha Ruskoj Federaciji. Donošenje novih zakonskih rešenja i optimizacija već postojećih daće značajan doprinos daljim aktivnostima na očuvanju kulturne baštine, uređivanju i adekvatnijem normiranju oblasti savremenog stvaralaštva i daljem razvoju međunarodne saradnje u oblasti kulture.

Republika Srbija jedna je od retkih zemalja u svetu koja nije imala zakon kojim su sveobuhvatno uređene zaštita arhivske građe i organizacija i funkcionisanje arhivske delatnosti, kao izuzetno važnog segmenta kulturnog nasleđa. Novim Zakonom o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti uređuje se sistem zaštite arhivske građe i dokumentarnog materijala, uslovi i način korišćenja arhivske građe, kao i organizacija, nadležnost i delatnost arhiva u Republici Srbiji.

Jedan od prioritetnih ciljeva koji se postiže donošenjem ovog zakona jeste stvaranje zakonskog okvira koji će obezbediti potpunu zaštitu i očuvanje arhivske građe, bez obzira na oblik u kojem nastaje. Uređivanje ove materije zakonom uticaće i na razvoj svesti o važnosti očuvanja arhivske građe za buduće generacije, odnosno svesti da se najvažniji dokumenti moraju zaštititi od uništenja. Arhivski dokument predstavlja svojevrsno materijalno svedočanstvo o postojanju, organizaciji i funkcionisanju države i društva, iz čega proizilazi i značaj koji ta vrsta dokumenata ima za nauku i kulturu.

Ovim zakonom omogućiće se i utvrđivanje Arhivskog fonda Republike Srbije kao dela nacionalnog i svetskog kulturnog nasleđa, te njegova dopuna dokumentima koji predstavljaju deo kulturnog nasleđa Republike Srbije a nalaze se van njene teritorije, kao i dokumentima i kopijama dokumenata stranih izvora koji se odnose na istoriju Srbije i srpskog naroda.

Novim zakonom otvara se prostor za poboljšanje uslova za rad arhiva, jasno definisanje obaveza osnivača arhiva, regulisanje matične funkcije arhiva, uređivanje stručnih zvanja u arhivskoj struci i pooštravanje kaznene politike u cilju bolje zaštite i očuvanja arhivske građe. 

Usvojenim izmenama i dopunama Zakona o kulturi biće moguće precizno utvrditi koje sve delatnosti predstavljaju predmet regulisanja ovog zakona, kao i posebno naglasiti koje od njih imaju karakter umetničkih. Između ostalog, umetničkim disciplinama dodaje se delatnost umetničke fotografije. Novim zakonskim rešenjima uspostavlja se pravni osnov za jasno utvrđivanje kriterijuma na osnovu kojih će se procenjivati značaj kulturnih manifestacija i festivala na centralnom i na lokalnom nivou. Pored toga, sistemski se uređuje oblast digitalizacije kulturnog nasleđa i reguliše oblast umetničke igre.

Izmenama i dopunama uvode se nova ograničenja koja će dovesti do prestanka zloupotrebe korišćenja stanja vršilac dužnosti direktora i shodno tome izbegavanja javnih konkursa za njihov izbor. Takođe, preciziraju se uslovi za izbor direktora ustanova kulture i tako prevazilaze problemi koji su se pokazali u dosadašnjoj praksi. U zakon se uvodi i inspekcijski nadzor, kao važna mera Ministarstva kulture i informisanja  za obezbeđivanje pune primene ovog zakona u celoj državi.

Sprovođenjem Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o predaji Peterburškog lista Miroslavljevog jevanđelja Republici Srbiji i slika Nikolaja Reriha Ruskoj Federaciji, najstariji srpski ćirilični rukopis, koji se čuva u Narodnom muzeju u Beogradu, biće kompletiran sa nedostajućim listom br. 166. Sporazum predstavlja jedan od ključnih događaja u kulturnom životu Srbije i dokaz staranja Vlade Republike Srbije i Ministarstva kulture i informisanja o najvažnijim elementima kulturnog nasleđa, kao i simboličku potvrdu prijateljskih odnosa naše dve zemlje. Miroslavljevo jevanđelje nije samo jedinstveni, raritetni primerak stvaralaštva svoga vremena i svedočanstvo o posebnim istorijskim događajima i ličnostima, već nulta tačka srpske kulturne istorije i živa dragocenost koja duboko prožima sveukupan nacionalni identitet i zajedničko istorijsko sećanje.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic