MINISTARSTVO INOSTRANIH DELA KRALjEVINE SHS, Kralja Milana 23

  •  
  •  

Andrić je od 1920. do 1941. bio u diplomatskoj službi Kraljevine SHS i Kraljevine Jugoslavije, boraveći tokom godina u onim prestonicama, u kojima je odlučivana i sudbina Evrope i malih naroda u njoj - Vatikan, Rim, Trst, Bukurešt, Grac, Marsej, Pariz, Madrid, Brisel, Ženeva, Berlin. Njegovi pretpostavljeni visoko su ga cenili:

"Svojom retkom inteligencijom, svestranom naobrazbom, otmenim vaspitanjem, umiljatim ophođenjem sa strankama, ozbiljnim i čestitim karakterom; poznavanjem srpskog, francuskog, nemačkog i italijanskog jezika, čvrstom voljom za rad u savezu sa do sada stečenom stručnom spremom, g. Andrić pruža garancije, da će s vremenom postati odličan činovnik, koji može da bude samo na diku konzularnoj struci, a ana korist državi i našem narodu.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic