Dokumenta i propisi

Javna rasprava o Nacrtu zakona o kulturnom nasleđu

Radna grupa za izradu Nacrta zakona o kulturnom nasleđu, obrazovana rešenjem Ministarstva kulture i informisanja, izradila je prethodno navedeni Nacrt zakona.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o kulturnom nasleđu sprovodi se u periodu od 9. decembra 2019. godine do 9. januara 2020. godine, a po okončanju javne rasprave Ministarstvo kulture i informisanja će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona i objaviće ga na svojoj internet stranici i portalu e- uprave.

Javna rasprava o Nacrtu zakona u formi okruglog stola održaće se po sledećem rasporedu:

  • Nišu 13. decembra 2019. godine, u 12 časova u Istorijskom arhivu Niš, Tvrđava b.b,
  • Novom Sadu 18. decembra 2019. godine, u 12 časova u Skupštini Grada Novog Sada, Žarka Zrenjanina 2,
  • Beogradu 23. decembra 2019. godine, u 11 časova u Narodnom muzeju u Beogradu, Trg Republike 1a.

Svi zainteresovani svoje primedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti na utvrđenim obrascima za komentare (koje možete preuzeti na sajtu) na e-mail: zakonnasledje@kultura.gov.rs ili poštom Ministarstvu kulture i informisanja, 11000 Beograd, ulica Vlajkovićeva broj 3.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic