Dokumenta i propisi

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi | Preuzmite dokument

Radna grupa za pripremu Nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o kulturi, koju je formirao Ministar kulture i informisanja, izradila je radnu verziju Nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o kulturi.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o kulturi sprovodi se od 29. marta do 22. aprila 2019. Godine. Nakon završetka javne rasprave Ministarstvo kulture i informisanja analiziraće sugestije, predloge i primedbe učesnika u javnoj raspravi i sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona i objaviće ga na svojoj internet stranici i portalu e- uprave.

Svi zainteresovani, svoje komentare mogu dostaviti poštom Ministarstvu kulture i informisanja 11000 Beograd, ulica Vlajkovićeva broj 3, sa naznakom  „Za Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o kulturi ”, ili na elektronsku adresu: predrag.blagojevic@kultura.gov.rs

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic