Dokumenta i propisi

Radna verzija Kataloga radnih mesta u kulturi | Preuzmite dokument

,,Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave počinje od danas sa objavljivanjem radnih verzija kataloga radnih mesta u javnom sektoru, na čijim izradama su radila resorna ministarstva.

Katalozi predstavljaju popis, klasifikaciju i vrednovanje radnih mesta, što je jedan od najvažnijih koraka u sprovođenju reforme platnog sistema. Osim naziva radnih mesta, odnosno zvanja u kojem se obavljaju poslovi na radnim mestima, Katalog sadrži i tipičan opis radnog mesta, zahtevanu stručnu spremu, dodatna znanja i ispite/sertifikate, kao i zahtevano iskustvo za rad na tim poslovima. Katalog nije zamena za postojeće sistematizacije radnih mesta, već predstavlja spisak radnih mesta u javnom sektoru koji će biti okvir poslodavcima prilikom izrada sopstvenih sistematizacija.

Podsistemi javnog sektora, po kojima su koncipirani katalozi su: državni organi, organi autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, zdravstvo, prosveta, socijalna zaštita, kultura i sport. Dok su generička radna mesta koja se pojavljuju u celom sistemu posebno izdvojena u cilju uporedivosti.

Pozivamo vas da na radne verzije kataloga svih podsistema javne uprave, koji će biti predstavljeni sukcesivno na sajtu Ministarstva, pošaljete komentare i sugestije na reformauprave@mduls.gov.rs najkasnije do 1. oktobra 2015. godine.

Uporedo sa ovim vidom javnih konsultacija, Ministarstvo u saradnji sa resornim ministarstvima će organizovati i okrugle stolove tokom septembra 2015. godine, o kojima ćemo blagovremeno obavestiti javnost.’’

http://www.mduls.gov.rs/doc/dokumenta/katalog/Katalog-kultura.pdf

 

"Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave nam je dostavilo obaveštenje da je danas, 6. oktobra 2015. godine, objavljena Radna verzija kataloga generičkih radnih mesta, na e-adresi: http://www.mduls.gov.rs/katalozi-radnih-mesta.php 

U pripremi ovog dokumenta su učestvovala resorna ministarstva prosvete, zdravstav, kulture i socijalne zaštite.

Pozivamo vas da na Radnu verziju kataloga generičkih radnih mesta pošaljete komentare i sugestije na elektronsku adresu: reformauprave@mduls.gov.rs  najkasnije do 20. oktobra 2015. godine.’’

http://www.mduls.gov.rs/doc/dokumenta/katalog/GENERICKA%20RM%2005102015.pdf

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic