Sektor za informisanje i medije

U Sektoru za informisanje i medije obavljaju se poslovi u oblasti javnog informisanja, koji se odnose na: pripremanje i sprovođenje strateških akata; pripremanje radnih verzija zakona, nacrta i predloga zakona, drugih propisa i opštih akata, kao i obrazloženja i priloge uz navedena akta; vršenje nadzora nad sprovođenjem zakona; davanje mišljenja i stručnih objašnjenja o primeni zakona i drugih propisa; pripremanje predloga akata, sa obrazloženjima i prilozima,koje donosi Vlada; predlaganje mera za unapređenje stanja; praćenje medijske koncentracije i stvaranje uslova za razvoj i zaštitu medijskog pluralizma; normativno regulisanje novih medija; praćenje rada ustanova u oblasti javnog informisanja čiji je osnivač Republika Srbija; projektno sufinansiranje radi zaštite javnog interesa; raspisivanje i sprovođenje konkursa za projekte iz oblasti javnog informisanja; obezbeđivanje uslova za ostvarivanje i unapređivanje prava na informisanje pripadnika nacionalnih manjina i osoba sa invaliditetom; obezbeđivanje uslova za ostvarivanje i unapređivanje prava na informisanje stanovništva na teritoriji AP KiM; praćenje i preduzimanje mera za informisanje na jeziku i pismu pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona; izradu izveštaja o sprovedenim konkursima; praćenje izvršenja ugovorenih obaveza; kontrolu izveštaja korisnika državne pomoći; saradnju sa Komisijom za kontrolu državne pomoći; pripremu finansijskog plana sektora; izdavanje dokumenata predstavnicima inostranih medija i dopisništvima inostranih medija u Republici Srbiji i pružanje pomoći u radu; vođenje Evidencije predstavnika inostranih medija i Evidencije dopisništava inostranih medija; pripremu izveštaja o sprovođenju osnovnih međunarodno pravnih akata o ljudskim i manjinskim pravima u Republici Srbiji; multilateralnu i bilateralnu saradnju; proces harmonizacije politika i propisa sa pravnim tekovinama Evropske unije; planiranje, pripremu, sprovođenje i praćenje sprovođenja projekata koji se finansiraju iz fondova EU; pripremu strateških i programskih dokumenta za finansiranje iz fondova EU; sprovođenje mera za uspostavljanje, funkcionisanje i održivost decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU, pripremu izveštaja o poslovima pripreme, sprovođenja i praćenja sprovođenja projekatafinansiranih iz fondova EU; praćenje sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i učestvovanje u pregovorima o pridruživanju  kao i drugi poslovi iz delokruga Sektora.

 

Kontakt


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic