Informisanje

U Sektoru za informisanje obavljaju se poslovi koji se odnose na:

 • pripremanje i sprovođenje strateških akata u oblasti javnog informisanja;
 • analizu stanja i predlaganje mera za unapređenje stanja u oblasti javnog informisanja;
 • pripremanje nacrta zakona i podzakonskih akata iz oblasti javnog informisanja;
 • vršenje nadzora nad sprovođenjem zakona kojima je regulisana oblast javnog informisanja;
 • praćenje, predlaganje i sprovođenje mera medijske i audiovizuelne politike;
 • davanje stručnih mišljenja o nacrtima zakona i propisima koji se u celini ili delom odnose na javno informisanje;
 • pripremanje predloga akata koje donosi Vlada;
 • postupanje po žalbama kao drugostepeni organ u rešavanju upravnih stvari;
 • praćenje medijske koncentracije i stvaranje uslova za razvoj medijskog pluralizma;
 • digitalizaciju elektronskih javnih glasila;
 • normativno regulisanje novih medija;
 • praćenje rada preduzeća i ustanova u oblasti javnog informisanja;
 • praćenje, predlaganje i sprovođenje mera radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti informisanja;
 • raspisivanje i sprovođenje konkursa za projekte iz oblasti javnog informisanja;
 • obezbeđivanje uslova za ostvarivanje i unapređenje prava na informisanje pripadnika nacionalnih manjina;
 • obezbeđivanje uslova za ostvarivanje i unapređenje prava na informisanje posebnih kategorija lica;
 • praćenje i preduzimanje mera za informisanje na jeziku i pismu pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona;
 • priprema izveštaje o primeni konvencija Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope o stanju ljudskih prava u Republici Srbiji iz nadležnosti Sektora;
 • izdavanje dokumenata za obavljanje informativne delatnosti stranih dopisnika i dopisništava u Republici Srbiji i stranih kulturno-informativnih centara;
 • vođenje registra stranih dopisnika i dopisništava i pružanje pomoći u radu; kao i drugi poslovi iz delokruga Sektora.

Kontakt


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic