DOPUNA KONKURSA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA PROIZVODNJE MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA U 2015. GODINI

Izmena glave II Konkursa za sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja objavljenog u dnevnom listu „Politika” dana 5. septembra 2015. godine.

Glava II  se menja i glasi:

   II  PRAVO UČEŠĆA

Na Konkursu može učestvovati:

  1. izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Pravilnikom o dokumentaciji koja se prilaže u postupku registracije medija u Registar medija (Sl.glasnik RS, broj 126/14);
  2. pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija.

Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva od Ministarstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta.

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij.

Izdavač više medija, nema pravo učešća na Konkursu sa medijem čiji je projekat podržan na Konkursu za sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja Ministarstva kulture i informisanja u 2015. godini.

Pravo učešća na Konkursu nema pravno lice odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja čiji je projekat podržan na Konkursu za sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja Ministarstva kulture i informisanja u 2015. godini.

Učesnik konkursa se ne može javiti sa istim projektom koji je odbijen na nekom od prethodnih konkursa Ministarstva u 2015. godini.

Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Maksimalni iznos koji se odobrava po projektu je 4.500.000,00  dinara, a najmanji iznos koji se odobrava je 450.000,00 dinara.

Učesnik Konkursa kome su dodeljena sredstva za projekat od Ministarstva, može u toku iste kalendarske godine da učestvuje sa istim projektom na konkursima raspisanim na ostalim nivoima vlasti, s tim da ukupno dodeljena sredstva ne prelaze 80% vrednosti projekta.           

Usled izmene glave II produžava se rok za podnošenje prijava na Konkurs sa 20. septembra na 30. septembar 2015. godine.

TEKST KONKURSA:  http://www.kultura.gov.rs/cyr/konkursi/-k-o-n-k-u-r-s-za-sufinansiranje-projekata-proizvodnje-medijskih-sadrzaja-iz-oblasti-javnog-informisanja-u-2015--godini

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic