Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2014

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/2009) i Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije  („Službeni glasnik RS“,  broj 57/10, 90 /11,61/13) Ministarstvo kulture i informisanja raspisuje Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2014. godini.

            Konkurs se odnosi na projekte iz sledećih oblasti:

            1)   za zaštitu, očuvanje i prezentaciju nepokretnog kulturnog nasleđa;

            2)   za zaštitu, očuvanje i prezentaciju arheološkog nasleđa;

            3)   za zaštitu, očuvanje i prezentaciju muzejskog nasleđa;

            4)   za zaštitu, očuvanje i prezentaciju arhivske građe;

            5)   za zaštitu, očuvanje i prezentaciju nematerijalnog nasleđa;

            6)   za zaštitu, očuvanje i prezentaciju stare i retke bibliotečke građe;

            7)   za bibliotečko-informacionu delatnost.

Predmet konkursa je sufinansiranje istraživanja, zaštite, obrade, afirmacije i prezentacije kulturnog nasleđa i unapređivanja delatnosti zaštite kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti.

Opšti cilj konkursa je: doprinos očuvanju, istraženosti, dostupnosti i održivoj upotrebi kulturnog nasleđa, kao i razvoju bibliotečko-informacione delatnosti u Republici Srbiji.

Na konkursu iz oblasti zaštite, očuvanja i prezentacije nepokretnog kulturnog nasleđa biće podržani projekti koji se odnose na posebne ciljeve:

 1. Konzervacija i restauracija nepokretnog kulturnog nasleđa i  slikarsko-konzervatorski radovi;
 2. Izrada projekata za konzervatorsko- restauratorske radove; 
 1. Prezentacija koja unapređuje dostupnost i održivo korišćenje nepokretnog kulturnog nasleđa;
 2. Digitalno dokumentovanje spomeničkog nasleđa;
 3. Podsticanje znanja ili edukaciju iz oblasti nepokretnog kulturnog nasleđa.

Na konkursu iz oblasti zaštite, očuvanja i prezentacije arheološkog nasleđa biće podržani projekti koji se odnose na posebne ciljeve:

 1. Arheološka istraživanja (iskopavanja i prospekcija terena nedestruktivnim metodama);
 2. Ažuriranje/izrada finalne dokumentacije sa ranijih istraživanja i digitalizacija;
 3. Publikovanje rezultata istraživanja.

Na konkursu iz oblasti zaštite, očuvanja i prezentacije muzejskog nasleđa biće podržani projekti koji se odnose na posebne ciljeve:

 1. Istraživanje i evidenitiranje  i publikovanje umetničko-istorijskih dela;
 2. Stvaranje uslova za bolje čuvanje, zaštitu  i održavanje muzejske građe;
 3. Prezentacije koji unapređuju dostupnost i održivo korišćenje muzejskog nasleđa;
 4. Unapređenje i osavremenjivanje muzeološke delatnosti kroz digitalizaciju umetničko-istorijskih dela i osavremenjivanje tehničke opreme;
 5. Podsticanje znanja ili edukaciju iz oblasti muzejskog nasleđa.

Na konkursu iz oblasti zaštite, očuvanja i prezentacije arhivske građe biće podržani projekti koji se odnose na posebne ciljeve:

 1. Zaštitu i istraživanje arhivske građe;
 2. Promovisanje arhivske delatnosti i afirmisanje svesti o značaju dokumenta;
 3. Digitalno dokumentovanje arhivske građe;
 4. Unapređenje arhivske delatnosti kroz osavremenjivanje tehničke opreme;
 5. Podsticanje znanja ili edukacija iz oblasti arhivskog nasleđa.

Na konkursu iz oblasti zaštite, očuvanja i prezentacije stare i retke bibliotečke građe biće podržani projekti koji se odnose na posebne ciljeve:

 1. Konzervaciju i restauraciju  stare i  retke bibliotečke građe;
 2. Digitalizaciju stare i  retke bibliotečke građe;
 3. Prezentaciju rezultata istraživanja i rada na zaštiti stare i  retke bibliotečke građe.

Na konkursu iz oblasti bibliotečko-informacione delatnosti biće podržani projekti koji se odnose na posebne ciljeve:

 1. Podsticanje znanja i edukaciju iz bibiotečko-informacione delatnosti;
 2. Prezentaciju rezultata rada i istraživanja iz bibiotečko-informacione delatnosti;
 3. Unapređenje bibliotečko-informacione delatnosti i osavremenjivanje opreme za obavljanje delatnosti.

Na konkursu iz oblasti zaštite, očuvanja i prezentacije nematerijalnog  kulturnog nasleđa biće podržani projekti koji se odnose na posebne ciljeve:

 1. Istraživanje i dokumentovanje elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa u Republici Srbiji;
 2. Očuvanje, prenošenje znanja i prezentacija elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa;
 3. Podizanje svesti o značaju nematerijalnog kulturnog nasleđa.

O izboru projekata po raspisanom Konkursu odlučuju stručne komisije za izbor projekata koje obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja.

Projekti koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije moraju da ispunjavaju najmanje tri  kriterijuma koja su određena u članu 6. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi  koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije. (videti na www.kultura.gov.rs/propisi/propisi u kulturi). Posebna merila iz pravilnika za svaku pojedinačnu oblast moći će da se preuzmu na internet stranici Ministarstva kulture i informisanja www.kultura.gov.rs/propisi/propisi u kulturi.

Prijave na Konkurs dostaviti:

 1. isključivo poštom - adresa: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva 3, Beograd, sa naznakom «Konkurs za kulturno nasleđe (uz obaveznu naznaku oblasti na koju se zahtev odnosi), pojedinačno za svaki projekat;
 2. u 4 primerka na Formularu za prijavu na Konkurs za za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa i i bibliotečko-informacione delatnosti i stare i retke bibliotečke građe za 2014. godinu  (u daljem tekstu Formular za sve oblasti konkursa) uz koji se obavezno u jednom primerku prilaže ostala neophodna dokumentacija, navedena u Obrascu, odeljak II – OBAVEZNI PRILOZI, a koji se može pruzeti na internet stranici Ministarstva kulture i informisanja: www.kultura.gov.rs

Na podneske, rešenja, žalbe, kao i druga akta koji se odnose na zaštitu kulturnog dobra ne plaćaju se administrativne i sudske takse ustanovljene republičkim propisima (Zakon o kulturnim dobrima, „Službeni glasnik RS“, br. 71/94, 52/11, 99/11 – dr. zakon).

Obrazac prijave na Konkurs podnosi se i u elektronskom obliku na adresu: konkurs.nasledje@kultura.gov.rs, sa odgovarajućom naznakom:

Prijava na konkurs – nepokretno kulturno nasleđe

Prijava na konkurs – arheološko nasleđe“

Prijava na konkurs – muzejsko nasleđe

Prijava na konkurs – nematerijalno kulturno nasleđe

Prijava na konkurs – arhivsko nasleđe

Prijava na konkurs – bibliotečko-informaciona delatnost

„Prijava na konkurs – stara i retka bibliotečka građa“

Konkurs za sve navedene oblasti otvoren je od 21. decembra 2013. godine do 21. januara 2014. godine.

Konkursni materijal se ne vraća.

Rezultati ovog konkursa će biti objavljeni na zvaničnoj Internet stranici  Ministarstva kulture i informisanja, najkasnije 45 dana od datuma zaključivanja konkursa. Na taj način će Ministarstvo kulture i informisanja obavestiti sve podnosioce prijava i širu javnost o rezultatima konkursa

Dodatne informacije se mogu dobiti u Ministarstvu kulture i informisanja svakog radnog dana od 9.00 do 12.00 časova na telefone:

Oblast – nepokretno kulturno nasleđe 011 3398-025

Oblast – arheološko nasleđe 011 3398-027

Oblast – muzejsko nasleđe 011 3398-936

Oblast – nematerijalno kultuirno nasleđe 011 3398-027

Oblast – arhivsko nasleđe 011 3398-936

Oblast – bibliotečko-informaciona delatnost 011 3398-027

Oblast – stare i retke bibliotečke građe 011 3398-027

Opšti uslovi konkursa

Na Konkursu mogu da učestvuju ustanove i druga pravna lica registrovana za poslove zaštite kulturnog nasleđa i i bibliotečko-informacione delatnosti (šifre delatnosti: 9101, 9102 i 9103), koji ove poslove obavljaju, kao svoju pretežnu delatnost, na osnovu zakona i drugih propisa kojima se reguliše zaštita kulturnog nasleđa i bibliotečka delatnost. Pravo učešća na ovom konkursu nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Ustanove kulture od nacionalnog značaja imaju pravo na prioritetno finansiranje programa i projekata koji se finansiraju, odnosno sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije na osnovu sprovedenog javnog konkursa na osnovu člana 54. stav 2. Zakona o kulturi.

Na konkursu mogu da učestvuju i druga pravna lica koja se bave edukacijom, promocijom i prezentacijom kulturnog nasleđa i bibliotečke delatnosti u saradnji sa ustanovama registrovanim za obavljanje ovih delatnosti, o čemu, uz konkursnu dokumentaciju, dostavljaju mišljenje nadležne ustanove zaštite ili biblioteke.

Podnosioci prijava mogu konkurisati sa najviše tri projekta na Konkursu za sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2014. godini

Podnosioci prijava mogu kokurisati sa istim projektom samo na jedan konkurs za sufinansiranje/finansiranje  projekata Ministarsva kulture i informisanja.

Komisije neće razmatrati nepotpune prijave (Dokumentacija mora biti kompletna, a  formular u potpunosti popunjen).        

Prijave koje stignu van propisanog roka, biće odbačene.  


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic