Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2017. godini

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 13/16 i 30/16-ispr.) i Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave  („Službeni glasnik RS“, broj: 105/16) a u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj: 99/16) i Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, br. 8/12,  94/13 i 93/15)

                                                                       

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA
 
raspisuje
K O N K U R S
za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2017. godini

 

Konkurs se odnosi na projekte iz sledećih oblasti:         

 • književnost (stvaralaštvo, prevodilaštvo);
 • muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija);
 • likovne, primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn i arhitektura;
 • pozorišna umetnost (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija);
 • umetnička igra – klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija);
 • filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo;
 • digitalno stvaralaštvo i multimedija;
 •  ostala izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja.

Predmet konkursa je finansiranje ili sufinansiranje projekata savremenog umetničkog stvaralaštva kao i finansiranje i sufinasiranje:

 • kulturne delatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji
 • kulturne delatnosti osoba sa invaliditetom
 • kulturne delatnosti dece i za decu i mlade
 • kulturno i umetničko stvaralaštvo društveno osetljivih grupa
 • izvornog narodnog i amaterskog stvaralaštva
 • naučno istraživačke i edukativne delatnosti u kulturi

u svim oblastima savremenog umetničkog stvaralaštva u 2017. godini.

Cilj konkursa je: Usklađen kulturni razvoj Republike Srbije stvaranjem podsticajnog okruženja za unapređenje svih oblasti umetničkog stvaralaštva, kao i obezbeđivanje uslova za dostupnost kulturnih sadržaja i razvoja publike (posebno imajući u vidu pripadnike društveno osetljivih grupa).

Prioriteti finansiranja ili sufinansiranja projekata po oblastima:

 1. Književnosti - manifestacije i nagrade  
 • Projekti koji doprinose predstavljanju književnih dela i stvaralačkog opusa domaćih autora;
 • Projekti koji doprinose uspostavljanju neposredne međunarodne kulturne saradnje u oblasti književnog stvaralaštva;
 • Projekti čiji su učesnici (selektori učesnika, članovi stručnih komisija i žirija za dodelu priznanja i ostali učesnici programa) osobe sa potvrđenom kompetencijom u književnoj umetnosti;
 • Projekti koji imaju tradiciju sa potvrđenim ugledom u stručnoj javnosti.

          Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu: 150.000,00 dinara.

 1. Izdavačke delatnosti – periodične publikacije iz oblasti umetnosti i kulture 
 • Projekti sa izrazito kvalitetnom realizacijom u pogledu sadržaja i tehničke opremljenosti publikacije;
 • Projekti sa potvrđenim ugledom u stručnoj javnosti;
 • Projekti sa utvrđenom redovnom dinamikom izdavanja u skladu sa brojem izdanja tokom godine;
 • Projekti sa inovativnim pristupom u realizaciji.

    Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu: 150.000,00 dinara.

 1. Izdavačke delatnosti – kapitalna dela koja se objavljuju na srpskom jeziku iz oblasti kulture i vredna dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti
 • Izdavački projekti koji značajno doprinose unapređenju i razvoju kulture i humanističkih nauka u Republici Srbiji i prezentuju vrhunske umetničke vrednosti;
 • Realizacija projekata koji prezentuju nacionalnu kulturu i umetnost.

            Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu: 300.000,00 dinara.

 1. Muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija):
 • Muzički festivali i manifestacije u okviru programa izvođačkih umetnosti u cilju popularizacije umetničke muzike i edukacije nove mlade publike, kao i festivali i manifestacije izvornog narodnog i amaterskog stvaralaštva;
 • Koncerti i koncertna gostovanja ansambala i solista, kao i samostalne produkcije lokalnih organizatora, u okviru programa izvođačkih umetnosti;
 • Majstorski seminari, radionice i takmičenja u oblasti muzike, koji predstavljaju izvođačku i edukativnu platformu za mlade muzičke umetnike, odnosno, jedan od oblika njihove dalje afirmacije;
 • Pojedinačni projekti, poput obeležavanja značajnih proslava, dodela nagrada u oblasti muzike, kao i podsticanje kvalitetnih programa i inicijativa u manjim kulturnim sredinama, a koji imaju obezbeđenu podršku lokalne zajednice.

           Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu:

 • Muzički festivali i manifestacije - 500.000,00 dinara
 • Muzički festivali i manifestacije izvornog narodnog i amaterskog stvaralaštva - 150.000,00 dinara
 • Koncerti i koncertna gostovanja ansambala i solista - 500.000,00 dinara
 • Majstorski seminari, radionice i takmičenja - 200.000,00 dinara
 • Pojedinačni projekti – 300.000,00 dinara
 1. Likovne, primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn i arhitektura;
 • Godišnji programi galerija i izložbenih prostora (sa mogućnošću finansiranja kupovine tehničke opreme i uređenja izgleda galerija i izložbenih prostora - krečenje, kupovina postamenata i drugog mobilijara, radovi manjeg obima za potrebe izvođenja programa, i sl.);
 • Projekti koji podrazumevaju nastajanje nove umetničke produkcije (kroz podršku samostalnim projektima umetnika, kustosa i drugih profesionalaca u kulturi, kao i kroz podršku godišnjim programima galerija i izlagačkim prostorima, likovnim kolonijama i rezidencijalnim programima, i dr.);
 • Međunarodni projekti domaćih organizacija i profesionalaca u kulturi, a posebno oni koji se realizuju u regionu i u inostranstvu (samostalni projekti domaćih umetnika, kustosa i drugih profesionalaca u kulturi, i njihovo učešće u grupnim međunarodnim projektima koji se realizuju u regionu i u inostranstvu, projekti saradnje domaćih i relevantnih inostranih organizacija, i dr.).

Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu: 300.000,00 dinara.        

 1. Pozorišna umetnost (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija)
 • Pozorišni festivali – jasnog umetničkog koncepta, održivi, koji doprinose jačanju kapaciteta ustanova kulture čiji su osnivači lokalne samouprave, kao i oni koji doprinse ravnomernoj dostupnosti kulturnih sadržaja u Republici Srbiji;
 • Projekti - ustanova, organizacija civilnog društva i pojedinaca koji doprinose unapređenju raznolikosti kulturnih izraza, ravnomernoj dostupnosti kulturnih sadržaja u Srbiji, te jačanju kapaciteta ustanova kulture i organizacija civilnog društva u oblasti pozorišta;
 • Regionalne koprodukcije i gostovanja/međunarodna saradnja - ustanova, organizacija civilnog društva i pojedinaca koje doprinose promociji kulturnih vrednosti Srbije u inostranstvu i mobilnosti umetnika i kulturnih radnika u oblasti pozorišta.

         Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu:

 • Pozorišni festivali - 2.000.000,00 dinara;
 • Projekti/produkcija - 700.000,00 dinara;
 • Gostovanja - 500.000,00 dinara;
 • Amatersko stvaralaštvo (festivali, projekti/produkcija, gostovanja) - 200.000,00 dinara.
 1. Umetnička igra - klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija)
 • Festivali umetničke igre - jasnog umetničkog koncepta, održivi, kao i oni koji doprinse ravnomernoj dostupnosti kulturnih sadržaja u Republici Srbiji;
 • Projekti - ustanova, organizacija civilnog društva i pojedinaca koji doprinose unapređenju raznolikosti kulturnih izraza, ravnomernoj dostupnosti kulturnih sadržaja u Srbiji, te jačanju kapaciteta ustanova kulture i organizacija civilnog društva u oblasti umetničke igre;
 • Regionalne koprodukcije i gostovanja/međunarodna saradnja - ustanova, organizacija civilnog društva i pojedinaca koje doprinose promociji kulturnih vrednosti Srbije u inostranstvu i mobilnosti umetnika i kulturnih radnika u oblasti umetničke igre.

         Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu:

 • Festivali - 500.000,00 dinara;
 • Projekti/produkcija - 300.000,00 dinara;
 • Gostovanja - 300.000,00 dinara;
 • Amatersko stvaralaštva (festivali, projekti/produkcija, gostovanja) - 200.000,00 dinara.
 1. Filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo (filmski festivali, manifestacije, radionice i kolonije)
 • Filmske manifestacije i nagrade, festivali i javne filmske priredbe, sa jasnim umetničkim konceptom, koje doprinose decentralizaciji kulture;
 • Programi edukacije filmskih radnika (radionice, kolonije, edukacija);
 • Kulturno-obrazovni programi kojima se čine dostupnim kinematografska i audio vizuelna kultura i na vrhunski način populariše umetnost filma.

    Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu: 150.000,00 dinara.

Kao i prioriteti projekata koji obuhvataju:

 1. Kulturne delatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji
 • Projekti koji doprinose jačanju kapaciteta subjekata u kulturi (unapređenje i modernizacija rada, doprinos profesionalizaciji manjinske kulture, saradnja sa stručnim ustanovama i pojedincima, podsticanje stručnih i naučnih istraživanja u kulturi);
 • Projekti koji omogućavaju dostupnost kulturnih sadržaja (namenjeni širem krugu korisnika, a ne samo pripadnicima manjina ili samo pripadnicima većinskog naroda, npr. prevođenje publikacije, titlovanje filma, sinhronizacija pozorišne predstave);
 • Projekti saradnje, umrežavanja, koprodukcije, gostovanja u zemlji i regionu (zemljama maticama) - profesionalno stvaralaštvo kao reprezentativno i za manjine i za većinsko stanovništvo i kao mogućnost za saradnju i prezentovanje kulturne scene Srbije.

     Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu: 120.000,00 dinara.

 1. Kulturne delatnosti osoba sa invaliditetom
 • Projekti koji doprinose jačanju kapaciteta subjekata u kulturi (profesionalizacija kadrova organizacija osoba sa invaliditetom, saradnja sa stručnim ustanovama, organizacijama i pojedincima, edukacije zaposlenih u ustanovama kulture za potrebe osoba sa invaliditetom, senzibilizacija posetilaca - publike);
 • Projekti koji omogućavaju dostupnost kulturnih sadržaja - pristupačnost programa ustanova kulture i dostupnost umetničkih dela  (prevođenje, titlovanje, sinhronizacija, info table na Brajevom pismu i sl.);
 • Projekti sa jasno profilisanim ciljnim grupama osoba sa invaliditetom;
 • Projekti koji obezbeđuju participativnost.

Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu: 100.000,00 dinara.

 1. Kulturne delatnosti dece i za decu i mlade
 • Participativni projekti – projekti u kojima deca i mladi imaju aktivnu ulogu, učestvuju u njihovom nastanku i realizaciji;
 • Projekti koji doprinose razvoju kulturnih potreba i jačanju kapaciteta dece i mladih i omladinskih organizacija (obrazovanje u oblasti kulture, podsticanje primene novih tehnologija u kulturi, umrežavanje, podsticanje mladih talenata, projekti koji podstiču istraživački rad i kreativno mišljenje, projekti kojima se motivišu umetnici na rad sa mladima, kulturni sadržaji u okviru provođenja slobodnog vremena);
 • Projekti koji omogućavaju dostupnost kulturnih sadržaja programa ustanova kulture koji su posvećeni deci i mladima, inovativni projekti i projekti koji doprinose stvaranju uslova za razvoj dečjeg stvaralaštva i obrazovanja u svim oblastima umetnosti i kulturnog razvoja);
 • Projekti koji se bave decom i mladima u riziku (prevencija nasilja, deca ulice, deca bez roditeljskog staranja, žrtve trgovine ljudima, azilanti).

       Najmanji iznos koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu: 250.000,00 dinara.

 1. Naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi
 • Naučnoistraživački radovi iz oblasti nacionalnih naučnih disciplina (jezik i književnost, istorija, istorija umetnost, i dr.).
 1. Izvorno narodno i amatersko stvaralaštvo
 • Projekti koji doprinose očuvanju i prezentaciji izvornog narodnog stvaralaštva;
 • Obrazovni programi u oblasti amaterizma.

Najmanji iznos kojim će se finansirati ili sufinasirati pojedinačni projekti iz oblasti Naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi i Izvornog narodnog i amaterskog stvaralaštva biće usklađen sa najmanjim iznosom u oblastima za koje je projekat prijavljen.

Konkurs nije namenjen sledećim projektima:

 1. Koji su vezani za rekonstrukciju ili izgradnju objekata za kulturne namene;
 2. Pojedinačnim, koji su već podržani na prethodnim konkursima ministarstva (osim  festivala, manifestacija i likovnih kolonija koje se održavaju svake godine);
 3. Proizvodnji filmova i filmskoj produkciji, produkciji tv serijala i podršci bioskopima;
 4. Sa izrazito komercijalnim efektima, te muzičkim priredbama, turističko - privrednim i estradnim manifestacijama i drugim komercijalnim projektima;
 5. Koji su prethodnih godina već bili finansirani budžetskim sredstvima, a nisu realizovani ili su sredstva nenamenski trošena;
 6. U oblasti arhitekture - koji se odnose na izgradnju arhitektonskih objekata, već će se u obzir uzimati samo projekti koji arhitekturu razmatraju u širem kontekstu (aktivizam, umetničko i kritičko razmatranje društvenog aspekta arhitekture i urbanizma, intervencije u javnom prostoru koje uključuju arhitektonske celine i pojedinačne objekte, i sl.);
 7. Iz oblasti zaštite kulturne baštine i medija.

 

O izboru projekata po raspisanom Konkursu odlučuju stručne komisije koje obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja i to za svaku umetničku oblast posebno.

Projekte kulturnog i umetničkog stvaralaštva društveno osetljivih grupa (sa izuzetkom dece i mladih, osoba sa invaliditetom i nacionalnih manjina), naučnoistraživačkog rada i amaterskog stvaralaštva razmatraće stručne komisije iz određenih oblasti u okviru kojih se realizuje (muzika, filmska umetnost, književnost, pozorišna umetnost, umetnička igra, vizuelne umetnosti i multumedije).

Merila za izbor projekata koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije po oblastima u kulturi određena su u članu 4. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave  (videti na www.kultura.gov.rs/propisi/propisiukulturi).

Projekti koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije ocenjivaće se na osnovu sledećih kriterijuma:

1) usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;

2)  kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;

3)  kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to

(1) stručni, odnosno umetnički kapaciteti,

(2) neophodni resursi;

4) finansijski plan-razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;

5)  stepen uticaja na kvalitet kulturnog života zajednice.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju: ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pojedinci (umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi), kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Pravo učešća na konkursima koji su namenjeni očuvanju i promociji srpske kulture u inostranstvu imaju ustanove, udruženja, organi srpskih samouprava i drugi subjekti u kulturi, koji su u inostranstvu registrovani za obavljanje kulturne delatnosti.

Jedan projekat može biti prijavljen samo na jednom konkursu ministarstva.

Na zvaničnoj internet strani Ministarstva www.kultura.gov.rs, mogu se preuzeti formulari za učešće na konkursu:

 • Formular za sve oblasti konkursa (osim Konkursa za kapitalna dela koja se objavljuju na srpskom jeziku iz oblasti kulture i vredna dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti  i Konkursa za kulturne delatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji);
 • Formular za kulturne delatnosti nacionalnih manjina (Oblast pod brojem 9);
 • Obrazac 1. i Obrazac 2. (Oblast pod brojem 3);
 • Obrazac  za izveštaj o realizaciji projekta;
 • Vodič kroz konkursnu proceduru.

U prilogu formulara dostaviti za sve oblasti konkursa:

 1. Podatke o instituciji (udruženju) koja podnosi prijavu;
 2. U slučaju pojedinca dostaviti profesionalnu biografiju;
 3. Detaljno razrađen opis projekta, a posebno za manifestacije i festivale neophodno je dostaviti detaljan program i spisak učesnika;
 4. Dokaz o partnerstvu i saradnji (ugovor, sporazum, i sl.);
 5. Spisak učesnika projekta i bar jednu profesionalnu biografiju;
 6. Detaljno razrađen budžet;
 7. Pozivno pismo za projekte u oblasti međunarodne saradnje;
 8. Dodatnu vizuelnu i audio dokumentaciju o prethodnim projektima (ako postoji), kao i za projekat sa kojim se konkuriše.

Posebni zahtevi:

 1. Muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija) - (Oblast pod brojem 4)
 • Kod koncertnih gostovanja po Srbiji: saglasnost lokalnog organizatora za navedeno gostovanje;
 • Manifestacije i festivali: program festivala (detaljan opis muzičkog segmenta), muzički izvođači i njihove profesionalne biografije, cilj i značaj festivala (ukratko obrazložiti), vreme, mesto i koncertni prostor(i)  održavanja.
 1. Izdavačke delatnosti – periodične publikacije iz oblasti umetnosti i kulture (Oblast pod brojem 2). Dostaviti tehničke podatke o periodičnoj publikaciji (medij, format, papir, tiraž), dinamika izlaženja u 2017. godini i primerak časopisa/lista ili rukopis za prvi broj.
 2. Izdavačke delatnosti – kapitalna dela koja se objavljuju na srpskom jeziku iz oblasti kulture i vredna dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti  (Oblast pod brojem 3) . Dostaviti:
 • uredno popunjeni konkursni obrazac (Obrazac br. 1 i Obrazac br. 2) u sedam primeraka;
 • kompletnu kopiju gotovog rukopisa dela (ako je reč o delu na srpskom jeziku) ili najmanje dva štamparska tabaka prevoda dela i kompletnu kopiju originala dela na izvornom jeziku (ako je reč o prevodu na srpski jezik), ili detaljni opis izdavačkog projekta sa dinamikom rada i finansijskim predračunom po fazama realizacije projekta (ako je reč o obimnom izdavačkom projektu čija realizacija podrazumeva višegodišnji rad na izdavanju jednog naslova), i to sedam primeraka u elektronskoj (na CD – u, ili drugom elektronskom nosaču podataka) i jedan u papirnoj formi;
 • bio-bibliografiju autora (i prevodioca);
 • dokaze o regulisanim autorskim pravima;
 • potpisanu stručnu recenziju dela.
 1. Kulturna delatnost nacionalnih manjina u Srbiji (Oblast pod brojem 9).

       Dostaviti:

 • kada se konkuriše za oblast periodičnih publikacija iz oblasti umetnosti i kulture – detaljan opis koncepcije časopisa, tehničke podatke o publikaciji (medij, format, papir, tiraž), jezik/jezike na kome izlazi, dinamiku izlaženja i primerak poslednjeg broja časopisa/lista ili rukopis za prvi broj;
 • kada se konkuriše za oblast izdavačke delatnosti - tehničke podatke o publikaciji (medij, format, papir, tiraž), jezik/jezike na kome izlazi, žanr publikacije, kratak sadržaj dela, podatke o uredniku izdanja, odnosno odgovornom licu za izdanje, ili imena članova uređivačkog odbora (ime i prezime, kontakt telefon i mejl), bio-bibliografiju autora (prevodioca), dokaze o regulisanim autorskim pravima (autor, prevodilac, ilustrator), potpisanu stručnu recenziju dela, završen rukopis dela u pisanoj formi i jedan u elektronskoj.

U obzir će se uzimati samo  prijave koje su:

 • dostavljene isključivo poštom, (adresa: Ministarstvo kulture i informisanja,  Vlajkovićeva 3, Beograd, sa naznakom „KONKURS za finansiranje ili sufinansiranje  projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva za 2017. godinu“), pojedinačno za svaki projekat;
 • na koverti jasno označene, pored naznake za „KONKURS za finansiranje ili sufinansiranje  projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva za 2017. godinu“, za koju oblast se prijavljuju, a u skladu sa prvom stranom prijavnog Formulara;
 • dostavljene u pet primeraka, osim za oblast pod brojem 3. sedam primeraka

Konkurs za sve navedene oblasti otvoren je od 09. januara do 10. februara  2017. godine.

Konkursni materijal se ne vraća.

Rezultati ovog konkursa će biti objavljeni na zvaničnoj internet strani  Ministarstva kulture i informisanja, najkasnije 60 dana od dana završetka podnošenja prijava. Na taj način će Ministarstvo kulture i informisanja obavestiti sve podnosioce prijava i širu javnost o rezultatima konkursa.

VAŽNE NAPOMENE:

 1. Konkursne komisije koje obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja razmatraju prijavljene projekte i donose odluku o izboru projekata na osnovu priložene dokumentacije i u njoj navedenih podataka o projektu, a sredstva se dodeljuju namenski za konkretan projekat, te NIJE MOGUĆE vršiti naknadnu promenu korisnika sredstava niti promenu samog projekta/umesto izabranog projekta predložiti drugi projekat, tj. vršiti prenamenu opredeljenih sredstava.
 2. Svaki projekat istog podnosioca mora biti poslat kao posebna pošiljka.
 3. Vezano za namensko korišćenje dodeljenih budžetskih sredstava, posebno naglašavamo da troškovi projekta moraju biti:
 • neophodni za sprovođenje aktivnosti i da su usaglašeni sa principima zakonitosti i ekonomičnog finansijskog upravljanja što se naročito odnosi na vrednost uloženog novca i delotvornost troškova (dobijanja pravih vrednosti za uloženi novac);
 • stvarni troškovi podnosioca prijave ili njegovih partnera tokom perioda realizacije projekta;
 • evidentirani tokom realizacije projekta, u obračunima ili poreskim dokumentima podnosioca prijave ili njegovih partnera, te da su prepoznatljivi i proverljivi, i podržani originalnom dokumentacijom na osnovu čijih kopija se pravdaju Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije.

Prijave koje stignu van propisanog roka, biće odbačene. 

Posebno će biti objavljeni konkursi za:

 • otkup publikacija za biblioteke
 • konkurs za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti.

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti u inostranstvu  u 2017. godini biće otvoren od 09. januar do 28. februara 2017. godine.

Dodatne informacije se mogu dobiti u Ministarstvu kulture i informisanja svakog radnog dana od 12.00 do 14.00 časova na navedene brojeve telefona, kao i na navedene elektronske adrese:

 

Oblast

Kontakt osobe

telefon

Elektronska adresa

Filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo

Tijana Despotović

011/2927-837               

tijana.despotovic@kultura.gov.rs

Književnost i izdavaštvo

Marko Despotović

011/3398-295

marko.despotovic@kultura.gov.rs

Pozorišna umetnost

Umetnička igra 

Đurđijana Jovanović

011/3398-880

djurdjijana.jovanovic@kultura.gov.rs

Muzika          

 

Dragana Mitrović

011/3398-614                 

dragana.mitrovic@kultura.gov.rs

Vizuelne i likovne umetnosti  

 

Dimitrije Tadić

011/3398-026

dimitrije.tadic@kultura.gov.rs

Kulturne delatnosti:  nacionalnih manjina u Srbiji, osoba sa ivaliditetom i dece i za decu i mlade

Aleksandra Đorđević

011/3398-880

aleksandra. djordjevic@kultura.gov.rs

 

 

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic