KONKURS ZA PREDLOG PROJEKTA ZA PREDSTAVLJANJE REPUBLIKE SRBIJE NA 56. MEĐUNARODNOM BIJENALU SAVREMENE UMETNOSTI U VENECIJI 2015. GODINE

OPŠTI KONKURSNI USLOVI

 

01. RASPISIVAČ

U ime Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije 

Muzej savremene umetnosti i ''Fondacija Muzeja savremene umetnosti'' 

(u daljem tekstu: Realizator)

 

02. KARAKTER KONKURSA

Karakter konkursa :  

Konkurs je republički. 

Prema vrsti konkurs je opšti i pozivni,  neanonimni.

Prema zadatku konkurs je idejni, konceptni.  

Prema obliku konkurs je dvostepeni.

 

03. CILJ KONKURSA I KONKURSNI ZADATAK

Cilj konkursa je osmišljavanje projekta za predstavljanje Republike Srbije na 56. Međunarodnom bijenalu savremene umetnosti u Veneciji, od 9. maja do 22. novembra 2015. godine u paviljonu Republike Srbije, „Srbija“ u Đardinima, imajući u vidu iskaz novog umetničkog direktora Bijenala, Okvui Envezora (Okwui Enwezor):

Nijedan događaj ili izložba u savremenoj umetnosti ne postoji kontinuirano na raskršću istorijskih promena kroz polja umetnosti, politike, tehnologija, i ekonomije, kao što je Bijenale u Veneciji. Bijenale je idealno mesto za istraživanje svih ovih dijalektičkih polja, a sama institucija Bijenala biće izvor inspiracije u planiranju Izložbe.“  

Projekat Nacionalne prezentacije je obavezni deo konkursnog predloga. 

Polazeći od činjenice da je Bijenale u Veneciji jedna od najznačajnijih međunarodnih manifestacija savremene umetnosti koja podrazumeva visoke standarde produkcije, reprezentacije i komunikacije, Savet je utvrdio odgovarajuće kriterijume kojima će se rukovoditi pri izboru nacionalnog projekta. Kriteriji uključuju umetnički kvalitet i inovativnost radova, jasan i aktuelan koncept, odgovarajuće prostorno rešenje postavke, tehničku izvodljivost, komunikativnost sa publikom i finansijsku racionalnost. Projekti koji ne odgovore na ove kriterijume neće se uzimati u razmatranje. http://www.labiennale.org/en/art/index.html

 

04. KRITERIJUMI KONKURSA

Projekat treba da sadrži predlog idejnog rešenja, finansijskih projekcija i predlog koncepta postavke, u skladu sa postavljenim premisama Programskog saveta za nastup Republike Srbije, kao i umetničkog direktora Bijenala savremene umetnosti.

Poziv se upućuje kustosima/ umetnicima/ autorskim timovima.

Programski savet uputiće i direktan poziv određenim autorima da se jave na konkurs, u skladu sa Opštim kriterijumima konkursa. 

O rezultatima konkursa odlučivaće Programski savet, imenovan od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

 

05. USLOVI KONKURSA

Predajom rada učesnici prihvataju propozicije ovog konkursa.

Predloženi kustosi / umetnici / autorski timovi, mogu biti sa nezavisne scene kao i iz institucija kulture, imajući prvenstveno u vidu njihovo iskustvo i prethodni rad.

Kustosi mogu izabrati jednog ili više umetnika, a umetnici moraju predložiti kustosa sa kojim bi sarađivali, uz prethodno dobijenu saglasnost.

 

06. PREDAJA KONKURSNOG PROJEKTA

Celokupna dokumentacija šalje se u elektronskom obliku na adresu: bijenaleve2015@gmail.com 

najkasnije do ponedeljka, 20. oktobra 2014. godine do 10,00 časova.

Istovremeno, učesnici konkursa će svoje radove, neanonimno, u zapečaćenom omotu sa naznakom: „za Konkurs - predstavljanje R. Srbije na 56. Međunarodnoj izložbi savremene umetnosti u Veneciji 2015“, dostaviti neposredno na adresu: MUZEJ SAVREMENE UMETNOSTI, Botićeva 8, 11000 Beograd u istom roku, ili putem pošte na adresu: Muzej savremene umetnosti, Ušće 10, blok 15, 11070 Novi Beograd, pri čemu je verodostojna potvrda (žig pošte) o blagovremenom slanju pošiljke.   

Radovi koji budu predati ili stignu posle navedenog roka neće se razmatrati.

 

Napomena:

Na sajtu Realizatora/Ministarstva nalazi se lista obavezne dokumentacije koju učesnici podnose na konkursu. Na sajtu se nalazi i prijavni formular, tabela i tlocrt paviljona koji se mogu preuzeti tokom trajanja konkursa.

 

07. KONKURSNI ROKOVI

Konkurs počinje da teče od srede, 24. septembra 2014. godine.

Krajnji rok za predaju radova je ponedeljak, 20. oktobar 2014. godine do 10,00 časova.

Dodatne informacije mogu se dobiti na sajtu Muzeja savremene umetnosti www.msub.org.rs i Ministarstva kulture i informisanja  kao i na telefone: 011/ 3676092 (MSU) i 011/ 3398 175 (Ministarstvo).

Programski savet će nakon završetka konkursa, napraviti uži izbor najkvalitetnijih projekata, s tim da će odabrani autori/autorske grupe imati dodatno vreme za pripremu prezentacije i intervjua, koji će biti obavljeni u periodu od 1-5. novembra 2014. godine. Imena odabranih autora/autorskih grupa kao i konačni rezultati, biće objavljeni na sajtu Muzeja savremene umetnosti i Ministarstva.

 

8. ŽIRI – PROGRAMSKI SAVET 

Žiri konkursa čine članovi Programskog saveta predstavljanja Republike Srbije na 56. Bijenalu savremene umetnosti u Veneciji 2015. godine:

Predsednik:

Jovan Despotović, Muzej savremene umetnosti, Beograd

Članovi:

Mrđan Bajić, Fakultet likovnih umetnosti, Beograd

Mia David Zarić, Kulturni centar Beograda, Beograd

Dejan Sretenović, Muzej savremene umetnosti, Beograd

Jasmina Čubrilo, Filozofski fakultet, Beograd

 

9. KRITERIJUMI ZA VREDNOVANJE PROJEKATA

Žiri će pristigle projekte vrednovati prema sledećim kriterijumima :

-umetnički kvalitet i inovativnost

-koncept projekta

-arhitektura i dizajn postavke

-tehnička izvodljivost pri realizaciji

-finansijska racionalnost (uklapanje u predviđeni budžet) 

-komunikativnost projekta 

 

10. NAČIN REALIZACIJE IZABRANOG PROJEKTA

Prvoplasirani konkursni projekat predstavlja osnovu za prezentaciju Republike Srbije na 56. Međunarodnoj izložbi savremene umetnosti u Veneciji 2015. godine.

Institucija - realizator nastupa Srbije na 56. Bijenalu savremene umetnosti u Veneciji je Muzej savremene umetnosti u Beogradu (u daljem tekstu: Realizator).

 

11. PRAVA I OBAVEZE AUTORA IZABRANOG PROJEKTA

Sva autorska prava zadržava autor konkursnog projekta. Autor je dužan da poštuje uslove raspisa i Opštih konkursnih uslova u pogledu realizacije projekta, nakon završetka Konkursa. Autorske grupe treba da ovlaste jednog predstavnika, za sve dalje kontakte oko realizacije projekta. Odabrani autor /autorska grupa mora da se uklopi u finansijski plan i dinamiku realizacije koju određuje Realizator.

Odabrani autor / autorska grupa treba da se saglasi sa eventualnim primedbama i sugestijama Programskog saveta. Saglasnost daje autor ili ovlašćeni predstavnik autorske grupe koji se i obavezuje da će se pridržavati usvojenog koncepta.

Nakon izbora rada, biće potpisan i poseban ugovor između autora i Realizatora.

Autor/autorska grupa je u obavezi da realizuje svoj projekat.

 

12. PLANIRANA SREDSTVA 

Učesnici konkursa treba da se uklope u sledeća planirana sredstva u ukupnom iznosu do 10.000.000,00 dinara (bruto) za sledeće stavke (date tabelarno):

- produkciju i postprodukciju projekta (tehnički opis, opis izrade i rokovi, detaljan predračun za realizaciju)

- postavku i opremanje izložbe (tehnički opis, intervencije u prostoru, tehnička i druga oprema za postavku)

- troškove štampanja kataloga (uz sinopsis kataloga)

- transportne troškove

- honorare (kustosa/umetnika, stručnih saradnika) 

 

13. PLANIRANI TERMINI

 

Trajanje 56. Bijenala savremene umetnosti u Veneciji 2015. godine

09. maj - 22. nov. 2015. (vernisaž 06. - 08. maj 2015.)

Dinamiku realizacije određuje Realizator - Muzej savremene umetnosti.

 

14. PROMOTIVNI MATERIJAL

Izabrani autorski tim će biti dužan da, u saradnji sa Realizatorom i Programskim  savetom, obradi materijal svog rada za zvaničnu promociju 56. Bijenala savremene umetnosti u Veneciji 2015. godine i to:

- materijal za medije

- materijal za glavni katalog (predviđen broj strana)

- osnovne informacije za promotivni materijal 

- materijal za zvanični vebsajt 

 

15. ZAVRŠNE ODREDBE U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora nadležna je arbitražna komisija Muzeja savremene umetnosti. 

U drugom stepenu nadležno je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. 

U trećem stepenu nadležan je redovni sud u Beogradu.


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic