Konkurs za predlog projekta za predstavljanje Republike Srbije na 58. Međunarodnom bijenalu savremene umetnosti u Veneciji 2019. godine

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA
 
KONKURS ZA PREDLOG PROJEKTA
ZA PREDSTAVLJANJE REPUBLIKE SRBIJE NA 58. MEĐUNARODNOM
BIJENALU  SAVREMENE UMETNOSTI U VENECIJI 2019. GODINE
 
OPŠTI KONKURSNI USLOVI

 

1. RASPISIVAČ

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

(u daljem tekstu: Ministarstvo)

 

2. KARAKTER KONKURSA

Karakter konkursa : 

Konkurs je republički.

Prema vrsti konkurs je javni, neanonimni.

Prema zadatku konkurs je idejni, konceptni. 

Prema obliku konkurs je dvostepeni.

 

3. CILJ KONKURSA I KONKURSNI ZADATAK

Cilj konkursa je izbor projekta za predstavljanje Republike Srbije na 58. Međunarodnom bijenalu savremene umetnosti u Veneciji, od 11. maja do 24. novembra 2019. godine u paviljonu Republike Srbije, „Srbija“ u Đardinima, imajući u vidu  centralnu temu 58. Bijenala u Veneciji 2019. godine - “May You Live in Interesting Times" (u daljem tekstu: 58. Bijenale u Veneciji 2019.), kao i iskaz novog umetničkog direktora Bijenala Ralfa Rugofa (Ralph Rugoff)

At a moment when the digital dissemination of fake news and 'alternative facts' is corroding political discourse and the trust on which it depends, it is worth pausing whenever possible to reassess our terms of reference. In this case it turns out that there never was any such “ancient Chinese curse” - May You Live in Interesting Times, despite the fact that Western politicians have made reference to it in speeches for over a hundred years. It is an ersatz cultural relic, and yet for all its fictional status it has had real rhetorical effects in significant public exchanges. At once suspect and rich in meaning, this kind of uncertain artefact suggests potential lines of exploration that are worth pursuing at present, especially when the “interesting times” it evokes seem to be with us once again. Hence the 58th International Art Exhibition of La Biennale di Venezia will be titled after a counterfeit curse.

https://www.labiennale.org/en/art/2019/introduction-ralph-rugoff

Projekat Nacionalne prezentacije treba da sadrži predlog koncepta i postavke, da problemski i medijski bude aktuelan i razumljiv, da komunicira sa temom u određenoj meri ili da je kritički promišlja.

 

4. KRITERIJUMI KONKURSA

Projekat treba da sadrži predlog idejnog rešenja, finansijskih projekcija i predlog koncepta postavke, u skladu sa postavljenim premisama Programskog saveta za nastup Republike Srbije, kao i umetničkog direktora 58. Bijenala u Veneciji 2019. godine.

Poziv se upućuje umetnicima / kustosima/ autorskim timovima.

O rezultatima konkursa odlučivaće Programski savet imenovan od strane Ministarstva i komesar nastupa.

 

5. USLOVI KONKURSA

Predajom rada učesnici prihvataju propozicije ovog konkursa.

Predloženi umetnici / kustosi / autorski timovi, mogu biti sa nezavisne scene kao i iz ustanova kulture, imajući prvenstveno u vidu njihovo iskustvo i prethodni rad.

Učesnici moraju imati zapažene međunarodne aktivnosti, kao što su izlaganja u značajnim muzejima i galerijama, kao i na značajnim međunarodnim manifestacijama.

 

6. PREDAJA KONKURSNOG RADA I ROKOVI

Celokupna dokumentacija šalje se:

(1) u elektronskom obliku na adresu:

bijenalevenecija2019@kucalegata.org

najkasnije do subote, 12. januara 2019. godine do 12,00 časova.

U istom roku, u zapečaćenom omotu sa naznakom i neanonimno, poslati i

(2) poštom – u jednom (1) primerku, na adresu:

 

„ Konkurs - predstavljanje Srbije na
58.  Bijenalu u Veneciji 2019.
 
Kuća legata – Legat Petra Lubarde
Iličićeva 1
11040 Beograd

 

pri čemu je merodavna potvrda (žig pošte), o blagovremenom slanju pošiljke.  

Radovi koji budu predati ili stignu nakon navedenog roka neće se razmatrati.

 

Napomene:

Vizuelni materijal snimiti na CD ili DVD (slanje poštom), a elektronski dostaviti link sa svim materijalima u jednom ZIP folderu (Sendspace, Wetransfer).

Fajlovi koji se šalju ne smeju biti veći od 50 mb.

Preporučeni formati su: jpg, gif, pdf, doc, docx. 

Konkursni materijal se ne vraća.

Na sajtu Realizatora / Ministarstva nalazi se prijavni formular, tabela i tlocrt /presek paviljona koji se mogu preuzeti tokom trajanja konkursa.

 

7. KONKURSNI ROKOVI

Konkurs počinje da teče od subote 15. decembra  2018. godine.

Krajnji rok za predaju radova je subota 12. januar 2019. godine do 12,00 č.

Dodatne informacije mogu se dobiti na sajtu Kuće legata http://www.kucalegata.org i Ministarstva kulture i informisanja www.kultura.gov.rs kao i na telefone:

   011/ 7700 299 (realizator) i 011/ 3398 175 (ministarstvo).

Programski savet će, nakon završetka konkursa, napraviti uži izbor projekata, s tim da će, po potrebi,  nekoliko odabranih umetnika/kustosa/autorskih grupa biti pozvano da u formi prezentacije/intervjua, predstave svoj projekat. Imena odabranih umetnika/kustosa/autorskih grupa kao i konačni rezultat, biće objavljeni na sajtu Realizatora/Ministarstva.

 

8. ŽIRI – PROGRAMSKI SAVET

Žiri konkursa čine članovi Programskog saveta i komesar predstavljanja Republike Srbije:

Predsednik:

Daniel Kvaran (Danielle Kvaran), kustos, Reykjavík Art Museum, Rejkjavik (Island);

Članovi:

Dragan  Zdravković, umetnik - predstavnik Republike Srbije na 57. Bijenalu u Veneciji 2017. godine; docent na Fakultetu primenjenih umetnosti (FPU) u Beogradu;

Gala Čaki, samostalni umetnik;

Milica Todorović, muzejski savetnik, umetnički direktor Galerije savremene likovne umetnosti Niš;

Vladimir Dimovski, istoričar umetnosti, docent na Fakultetu tehničkih nauka Novi Sad; 

Komesar:

Vladislav Šćepanović, umetnik - predstavnik Republike Srbije na 57. Bijenalu u Veneciji 2017. godine; profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti (FPU) u Beogradu.

 

9. KRITERIJUMI ZA VREDNOVANJE PROJEKATA

Žiri će pristigle projekte vrednovati prema sledećim kriterijumima:

- umetnički kvalitet i inovativnost projekta;

- jasno definisan koncept projekta;

-  korespondiranje, u određenoj meri, sa centralnom temom ili kritički osvrt na istu;

-  osmišljena arhitektura i dizajn postavke;

-  tehnička izvodljivost pri realizaciji;

-  usklađen i racionalan budžet u propisanim okvirima;

-  potencijal za pravovremeno izvođenje, u odnosu na rokove;

-  ugled u stručnoj javnosti;

-  reference i na međunarodnom planu (izlaganje u relevantnim međunarodnim

    galerijama, muzejima, na značajnim manifestacijama i sl.); 

-  doprinose uspostavljanju i unapređenju međunarodne saradnje kao i afirmaciji

   savremene umetničke scene Srbije u inostranstvu.

 

Napomena:

Kratak opis projekta (do 1.500 reči) dostaviti i na engleskom jeziku.

 

10. NAČIN REALIZACIJE IZABRANOG PROJEKTA

Prvoplasirani konkursni projekat predstavlja osnovu za prezentaciju Republike Srbije na 58. Bijenalu u Veneciji 2019. godine.

Ustanova - Realizator nastupa Republike Srbije na 58. Bijenalu u Veneciji 2019. godine je Kuća legata (Kneza Mihaila 46, 11000 Beograd).

 

11. PRAVA I OBAVEZE AUTORA IZABRANOG PROJEKTA

Sva autorska prava zadržava autor konkursnog rada. Autor je dužan da poštuje uslove raspisa i Opštih konkursnih uslova u pogledu realizacije projekta, nakon završetka Konkursa. Autorske grupe treba da ovlaste jednog predstavnika, za sve kontakte oko realizacije projekta. Odabrani autor /autorska grupa mora da se uklopi u finansijski plan i dinamiku realizacije koju određuje Realizator.

Odabrani autor / autorska grupa treba da se saglasi sa eventualnim primedbama i sugestijama Programskog saveta i komesara. Saglasnost daje autor ili ovlašćeni predstavnik autorske grupe koji se i obavezuje da će se pridržavati usvojenog koncepta.

Autor/autorska grupa je u obavezi da realizuje svoj rad.

Nakon izbora rada, potpisaće se poseban ugovor koji će regulisati vlasničke i autorske odnose između autora i institucije-realizatora.

 

12. PLANIRANA SREDSTVA

Učesnici konkursa treba da se uklope u sledeća planirana sredstva u ukupnom iznosu

 do 10.000.000,00 dinara (bruto) za sledeće stavke (date tabelarno);

- produkciju i postprodukciju projekta (tehnički opis, opis izrade i rokovi, detaljan

  predračun za realizaciju);

- postavku i opremanje izložbe (tehnički opis, intervencije u prostoru, tehnička i        

  druga oprema za postavku);

- troškove štampanja kataloga (uz sinopsis kataloga) i promo materijala;

- transportne troškove; 

- honorare (autora i stručnih saradnika)

 

13. PLANIRANI TERMINI

Trajanje 58. Međunarodnog bijenala savremene umetnosti u Veneciji 2019. godine:

11. maj - 24. novembar 2019. godine ( vernisaž 8-11. maj 2019.)

Dinamiku realizacije određuje Realizator.

 

14. PROMOTIVNI MATERIJAL

Izabrani autorski tim će biti dužan da, u saradnji sa Realizatorom, Komesarom i Programskim  savetom, pripremi materijal svog rada za zvanično predstavljanje na 58. Bijenalu savremene umetnosti u Veneciji 2019. godine i to:

  • materijale za medije
  • materijal za glavni katalog (predviđen broj strana)
  • osnovne informacije za promotivni materijal
  • materijal za zvanični vebsajt
  • druge promotivne materijale (po potrebi)

U Beogradu, 15. decembra 2018. godine

 

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic