Konkursi za sufinansiranje projekata/programa iz oblasti javnog informisanja u 2014. godini

Na osnovu člana 15. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, br.72/12, 76/13), člana 5. Zakona o informisanju („Službeni glasnik RS“ br. 43/03,  61/05, 71/09, 89/10-US i 41/11 – US) i Zakona o budžetu za 2014.godinu („Službeni glasnik RS“ br.110/13) Miinistarstvo kulture i informisanja, Sektor za informisanje raspisuje Konkurse za  sufinansiranje projekata/programa  iz oblasti javnog informisanja u Republici Srbiji u 2014. godini.

Konkursi se odnose na sufinansiranje projekata/programa:

1. oblasti javnog informisanja;

2. oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina;

3. oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona;

4. oblasti informisanja osoba sa invaliditetom i

5.elektronskih javnih glasila sa sedištem  na Kosovu i Metohiji

                                             I

Predmet konkursa: sufinansiranje proizvodnje i/ili distribucije programskih sadržaja javnih glasila u Republici Srbiji i zemljama u regionu, značajnih za ostvarivanje javnog interesa.

Ciljevi konkursa: podrška ostvarivanju prava građana na javno informisanje; razvoj medijskog pluralizma; podsticaj medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanja; podrška ostvarivanju prava nacionalnih manjina na informisanje na sopstvenom jeziku, podsticaj medijskog stvaralaštva u svim oblastina javnog života nacionalnih manjina; podrška ostvarivanju prava na informisanje osoba sa invaliditetom i podsticaj medijskog stvaralaštva ove kategorije lica; očuvanje srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika na teritoriji Kosova i Metohije, kao i pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona (Mađarskoj, Hrvatskoj, Rumuniji, Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Sloveniji).

II

Osnovni kriterijumi za ocenjivanje projekata/programa

 1. Značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje
 2. Doprinos raznolikosti medijskih sadržaja i pluralizmu ideja i vrednosti
 3. Validna argumentacija projekta
 4. Adekvatna specifikacija budžeta usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti.

Posebni kriterijumi za ocenjivanje projekata/programa

 

1. Na Konkursu za sufinansiranje projekata/programa iz oblasti javnog informisanja:

 • unapređenje medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanja;
 • informisanje i unapređenje položaja i ravnopravnosti svih segmenata  društva (informisanje i edukacija dece i mladih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, rodna ravnopravnost, itd.);
 • aktuelnost teme (evropske integracije, zaštita životne sredine, slobodno vreme, borba protiv korupcije, borba protiv psihoaktivnih supstanci i alkoholizma, borba protiv govora mržnje, problemi nerazvijenih opština, itd.);  
 • doprinos razvoju istraživačkog novinarstva;
 • očuvanje srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
 • stvaranje uslova za radno angažovanje visokoobrazovanih novinara i drugih medijskih stručnjaka;
 • unapređenje proizvodnje i objavljivanja opštih informativnih i specijalizovanih medijskih sadržaja od značaja za život i rad građana u lokalnim i regionalnim zajednicama;
 • održivost projekta.

2. Na Konkursu za sufinansiranje projekata/programa iz oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina:

 • originalnost i značaj projekta za unapređenje prava na informisanje i jezičkog i kulturnog identiteta pripadnika nacionalnih manjina;
 • unapređenje medijskog stvaralaštva u oblasti  kulture, nauke i obrazovanja;
 • informisanje i edukacija dece i mladih;
 • jačanje stručnih kapaciteta u oblasti informisanja nacionalnih manjina; dostupnost većem broju korisnika; programi multi i interkulturalnog sadržaja sa ciljem razvijanja kulture dijaloga, boljeg upoznavanja i razumevanja između različitih zajednica;
 • održivost projekta.

3. Na Konkursu za sufinansiranje projekata/programa iz oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona:

 • značaj projekta za unapređenje informisanja na srpskom jeziku;
 • doprinos očuvanju i  razvoju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
 • stvaranje uslova za radno angažovanje visokoobrazovanih novinara i drugih medijskih stručnjaka;
 • održivost projekta.

4.  Na  Konkursu za sufinansiranje projekata/programa iz oblasti informisanja osoba sa invaliditetom:

 • značaj projekta za razvoj inkluzivnog društva;
 • značaj projekta za informisanje osoba sa invaliditetom;
 • kvalitet, originalnost, aktuelnost i dostupnost većem broju korisnika;
 • održivost projekta.

5.  Na Konkursu za sufinansiranje projekata/programa elektronskih javnih glasila sa sedištem na Kosovu i Metohiji:

 • značaj projekta za unapređenje informisanja na srpskom jeziku;
 • doprinos očuvanju i  razvoju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
 • informisanje i unapređenje položaja i ravnopravnosti svih segmenata  društva (informisanje i edukacija dece i mladih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, i sl.);
 • aktuelnost teme;
 • stvaranje uslova za radno angažovanje visokoobrazovanih novinara i drugih medijskih stručnjaka;
 • održivost projekta.

III

Uslovi za učešće na konkursu

Pravo učešća na konkursu imaju osnivači javnih glasila, kao i pravna lica i preduzetnici registrovani za produkciju audio i/ili audiovizuelnih programskih sadržaja. Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila.

Pravo učešća nemaju javni servisi - Radiodifuzna ustanova Srbije i Radiodifuzna ustanova Vojvodine, javna preduzeća iz oblasti javnog informisanja i javna glasila čiji su osnivači nacionalni saveti nacionalnih manjina.

Predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom na jednom konkursu.

Ukoliko je pravno lice osnivač više javnih glasila, ima pravo učešća na konkursu sa projektom svakog javnog glasila čiji je osnivač.

Učesnik konkursa je obavezan da popuni obrasce za učešće na konkursu (preuzimaju se sa sajta Ministarstva) i priloži kopije sledećih dokumenata:

 • Obrazac 1 (opis projekta);
 • obrazac 2 (specifikacija troškova projekta);
 • rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u  Agenciji za privredne registre;
 • rešenje o registraciji javnog glasila u Agenciji za privredne registre;
 • dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Republičke radiodifuzne agencije;
 • bilans stanja i bilans uspeha iz prethodne godine;
 • kratke biografije ključnih učesnika projekta (najviše 3 učesnika);
 • overena izjava javnog glasila ili javnih glasila u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa);
 • dokaz o uplati Republičke administrativne takse od 280,00 dinara na račun broj 840-742221843-57, model 97, poziv na broj  50-016, namena Tarifni broj 1 (Zakon o republičkim administrativnim taksama („Sl.glasnik RS“, br. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13 i 65/13).

                                                         IV

Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše 80% vrednosti projekta.

Ukoliko je učesnik konkursa za predloženi projekat u istoj kalendarskoj godini dobio sredstva iz budžeta (republičkog, pokrajinskog, lokalnog) za predloženi projekat može podneti zahtev za sufinansiranje najviše 40% njegove vrednosti.

Maksimalni iznos traženih sredstava može biti:

-          1.000.000,00 dinara na Konkursu za sufinansiranje projekata/programa iz oblasti javnog informisanja;

-          1.000.000,00 dinara na Konkursu za sufinansiranje projekata/programa na jezicima nacionalnih manjina;

-          1.000.000,00 dinara na Konkursu za sufinansiranje projekata/programa iz oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona;

-          700.000,00 dinara na Konkursu za sufinansiranje projekata/programa iz oblasti informisanja osoba sa invaliditetom;

-          700.000,00 dinara na Konkursu za sufinansiranje projekata/programa elektronskih medija registrovanih na Kosovu i Metohiji.

V

Prijave se podnose u 4 primerka na adresu: Ministarstvo kulture i  informisanja, 11000 Beograd, Vlajkovićeva 3, sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje projekata/programa  u oblasti javnog informisanja.

Napomena: Obrazac 1 i Obrazac 2 podnose se u 4 primerka (osim na Konkurs iz oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina, gde se ovi obrasci podnose u 5 primeraka), a ostala obavezna dokumentacija u 1 primerku.

Konkursni materijal se ne vraća.

Konkurs se objavljuje u dnevnom listu „Politika“ i na Internet stranici Ministarstva kulture i informisanja.

Konkurs je otvoren od  21.decembra 2013.   do  21.januara  2014.godine.

Korisnik sredstava je dužan da projekat realizuje do  31.12.2014. godine

Rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanom konkursu biće objavljeno na internet stranici Ministarstva www.kultura.gov.rs, i dostavljeno svim učesnicima konkursa, putem elektronske pošte.

Prijave koje stignu van propisanog roka neće biti razmatrane.

Dodatne informacije  mogu se dobiti radnim danom od 11 do 14 časova, na telefon 011/3398-671

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic