Poziv za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2015.

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

REPUBLIKE SRBIJE

 

SEKTOR ZA MEĐUNARODNU SARADNJU,

EVROPSKE INTEGRACIJE I PROJEKTE

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik RS", br. 72/09), Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije („Službeni glasnik RS", br. 57/10, 90/11 i 61/13), Zakona o potvrđivanju Konvencije o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza (Pariz, 2005) („Službeni  glasnik RS“, br. 42/09), kao i Evropske agende za kulturu EU (Plan rada za 2015-2018), Ministarstvo kulture i informisanja upućuje poziv svim zainteresovanim umetnicima i profesionalcima u oblasti kulture i umetnosti, sa teritorije Republike Srbije, da se jave na:

 

 POZIV ZA SUFINANSIRANJE MOBILNOSTI

umetnika i profesionalaca

u oblasti kulture i umetnosti

u 2015. godini

 

Predmet

Predmet Poziva za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2015. - je sufinansiranje troškova pojedinačnih aktera u oblasti kulture i umetnosti za predstavljanja/nastupe koji se realizuju u 2015. godini i to:

Putni troškovi – prevoz:            -     individualni    -  do   50.000,00 dinara

                                                                -     grupni                   -  do 200.000,00 dinara

Napomene:

 • smeštaj i dnevnice nisu podržane ovom merom;
 • podržavaju se pozivi iz izvora bilateralne i multilateralne saradnje – festivali, seminari, radionice, smotre, skupovi, konferencije, studijski i rezidencijalni boravci i sl. u svim oblasti kulture i umetnosti;
 • ne podrazumevaju se dobitnici stipendija na visoko-školskim ustanovama;
 • ne podrazumevaju se pozivi diplomatsko-konzularnih predstavništava;

Prioritet pri odlučivanju će imati pojedinci koji su dobitnici priznanja/nagrada, kao i svi koji na bilo koji način predstavljaju zemlju u oblasti kulture i umetnosti.Sredstva za sufinansiranje projekata su omogućena u iznosu 1.500.000 miliona dinara.

 

Cilj

Cilj ove mere kulturne politike i uspostavljanja Poziva za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2015. -  je sistemska podrška unapređenju međunarodne kulturne saradnje, odnosno promocija kulture i umetnosti Republike Srbije u inostranstvu, razmena i umrežavanje kroz  mobilnost umetnika i profesionalaca iz Srbije, pozvanih na festivale, smotre, seminare, radionice, konferencije, studijske i rezidencijalne boravke i sl., u svim oblastima kulture i umetnosti.

Na ovaj način primenjuju se međunarodni standardi,  podstiče vibrantnost celokupnog sistema kulture kao i stvaraju preduslovi za jačanje kapaciteta aktera u kulturi i umetnosti na teritoriji Republike Srbije.

 

Kriterijumi

Prijave na Poziv za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2015. - moraju da ispunjavaju najmanje tri od kriterijuma/ merila propisanih članovima 5. i 6. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, koji je dostupan na internet stranici Ministarstva kulture i informisanja:

http://www.kultura.gov.rs/lat/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/pravilnik-o-nacinu-kriterijumima-i-merilima-za-izbor-projekata-u-kulturi-koji-se-finansiraju-i-sufinansiraju-iz-budzeta-republike-srbije-

 

Prijava

Prijava mora da sadrži sledeću dokumentaciju: 

 1. Kopija poziva inostranog partnera/festivala, organizacije, ustanove kulture i sl.
 2. Biografija korisnika sredstava (umetnika/profesionalca)
 3. Zahtev, kratak opis učešća i specifikacija troškova prevoza
 1. Rezervacija prevoza
 2. Popunjen formular (preuzet sa zvanične internet stranice Ministarstva kulture i informisanja: www.kultura.gov.rs)
 3. Podaci o podnosiocu („lična karta“ i kratak pregled realizovanih aktivnosti u proteklom periodu)
 4. Kopija rešenja o registraciji podnosioca
 5. Opciono – dokumentacija umetnika/profesionalca: fotografije, naučni radovi, štampani materijali i/ili materijali na CD-u

 

 • Podnosilac mora biti pravno lice (udruženje, organizacija ili ustanova kulture)​
 • Korisnik sredstava je  umetnik/profesionalac i sl. (pojedinac/grupa) u oblasti kulture i umetnosti

 

Trajanje poziva i način dostavljanja prijave

Poziv za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2015. -  traje od 3. jula do 1. oktobra 2015. godine.

Prijave na Poziv za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2015. - dostavljaju se poštom, na adresu:

Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva br. 3, 11 000 Beograd,

Sektor za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte  sa naznakom:

 

Poziv za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca

u oblasti kulture i umetnosti u 2015.

- Međunarodna saradnja, EU integracije i projekti

Prijave se dostavljaju u jednom (1) primerku, poštom i elektronskim putem, sa svom potrebnom dokumentacijom, složenom po navedenom redosledu, na adresu: mobilnost@kultura.gov.rs

Ukoliko jedan podnosilac prijave dostavlja više predloga (po događaju), za svaki predlog podnosi se posebna prijava. Dostavljeni materijali se ne vraćaju. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

Napomene

 1. Komisija Ministarstva kulture i informisanja razmatraće prijavljene predloge i doneti odluku o sufinansiranju, na osnovu priložene dokumentacije i navedenih podataka o pojedincu/grupi, a sredstva se dodeljuju namenski za konkretno predstavljanje/nastup i sl.
 1. Rezultati Poziva za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti biće objavljeni na zvaničnoj internet stranici  Ministarstva kulture i informisanja
 2. U cilju namenskog korišćenja dodeljenih budžetskih sredstava, troškovi projekta mogu biti isključivo za gore navedenu namenu.
 3. Na Poziv za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca se ne mogu javiti republičke institucije kulture.

 

Dodatne informacije

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na Poziv za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u 2015. - Ministarstva kulture i informisanja, zainteresovani se mogu obratiti telefonom radnim danima u periodu od 9 do 12 časova:

Kontakti:

Bobana Nikolić,       tel: 011 292-78-15, bobana.nikolic@kultura.gov.rs

Jagoda Stamenković, tel: 011 3398 175, jagoda.stamenkovic@kultura.gov.rs

 


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic