Ministarska konferencija o medijima „Sloboda izražavanja i demokratije u digitalnoj eri – mogućnosti, prava, odgovornosti“

Datum: 04.11.2013.

Mesto: Beograd

Međunarodna ministarska konferencija o medijima „Sloboda izražavanja i demokratije u digitalnoj eri – mogućnosti, prava, odgovornosti“ koju organizuju Ministarstvo kulture i informisanja i Savet Evrope održaće se od  06.11 - 08.11.2013. godine u Beogradu.

Konferencija ministara odgovornih za medije i informaciono društvo biće usmerena razmatranje mogućnosti  i prepreke slobodi izražavanja i drugih osnovnih prava i sloboda u svetlu izazova koje postavlja  Internet. Razgovori će se fokusirati na uloge suštinskih medijskih standarda u demokratskim pluralističkim društvima u digitalnom dobu, fenomen uznemiravanja, lišavanja slobode i ubistava novinara i drugih koji obavljaju takve funkcije i kako da se nose sa aktuelnim pretnjama novinarstva, kao i  podsticajima na nasilje i mržnju, naročito na mreži, koji su zajednički problemi u svim delovima Evrope. Konferencija će se baviti ovim situacijama i razvojem internet standarda i praktičnih mera protiv ovih pojava u tesnoj saradnji sa državama članicama.

Tema konferencije biće i kako evropska saradnja može unaprediti pluralizam, raznovrsnost i kvalitet u ekosistemu novih medija, kako konvergencija tehnologija utiče na regulativu, da li javni medijski servisi mogu preuzeti ulogu pokretačke snage inovacija i kreativnosti u digitalnom okruženju.

Kako medijski konglomerati utiču na proces formiranja javnom mnjenja, kako putem medija civilnog društva promovisati integraciju i aktivno učešće u civilnom društvu u digitalnoj eri, samoregulacija medija, medijske koncentracije i zaštita transparentnosti medijskog vlasništva, kao i način promovisanja etičkog novinarstva u online novinarstvu neke su od tema ove konfrencije.

Među panelistima naći će se komesar za ljudska prava Saveta Evrope Nils Muižnieks, specijalni izveštač za promociju i zaštitu slobode mišljenja Ujedinjenih Nacija Frank La Ru,  Predstavnica OEBS-a za slobodu medija Dunja Mijatović i generalni direktor Evropske radiodifuzne korporacije Ingrid Deltenr la Ru.

Pored ministarskih sednica, konferencija će imati paralelne sesije i niz pratećih dešavanja.

http://www.kultura.gov.rs/cyr/aktuelnosti/ministarska-konferencija-saveta-evrope-za-medije-i-informaciono-drustvo


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic