Savremeno stvaralaštvo

U Sektoru za savremeno stvaralaštvo i kreativne industrije obavljaju se poslovi koji se odnose na:

 • praćenje i analiziranje stanja u oblasti književnosti i izdavaštva, savremene vizuelne umetnosti i multimedija, muzičke umetnosti i diskografije, scenske i muzičko-scenske umetnosti, kinematografije i predlaganje mera za njihovo unapređivanje i finansiranje;
 • proučavanje jezičkih prilika u oblasti kulture;
 • pripremanje analiza, izveštaja i informacija o stanju i razvoju savremenog stvaralaštva i kreativnih industrija i predlaganje mera za njihovo unapređivanje;
 • nadzor nad stručnim radom ustanova kulture iz oblasti stvaralaštva;
 • amatersko stvaralaštvo;
 • staranje o unapređivanju savremenog stvaralaštva nacionalnih manjina i etničkih zajednica, razvoj raznolikosti kulturnog izraza, kao i međuetničke kulturne saradnje;
 • staranje o unapređivanju kulturnog života u nerazvijenim sredinama;
 • normativno-pravne poslove u oblasti savremenog stvaralaštva i kreativnih industrija;
 • normativne poslove iz oblasti savremenog stvaralaštva i kreativnih industrija, kao i druge poslove iz delokruga Sektora.

U Odeljenju za savremeno stvaralaštvo obavljaju se poslovi koji se odnose na: sufinansiranje projekata; praćenje stanja u oblasti:

 • književnosti i izdavaštva,
 • savremene vizuelne umetnosti i multimedija,
 • pozorišnog i plesnog stvaralaštva,
 • muzičke umetnosti i diskografije,
 • kinematografije;
 • amatersko stvaralaštvo;
 • analiza izveštaja i informacija o stanju i razvoju savremenog stvaralaštva i kreativnih industrija i predlaganje mera za njihovo unapređivanje;
 • nadzor nad stručnim radom ustanova kulture iz oblasti savremenog stvaralaštva;
 • normativne poslove iz oblasti savremenog stvaralaštva i kreativnih industrija, kao i drugi poslovi iz delokruga Odeljenja.

Kontakt


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic