Biblioteka "Braća Nastasijević", Gornji Milanovac

Назив установе:
Biblioteka "Braća Nastasijević", Gornji Milanovac

Седиште установе (адреса):
32300 Gornji Milanovac, Trg kneza Mihaila 1

Оснивач:
Skupština opštine Gornji Milanovac, rešenje br. 1 – 06 – 5 /95

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
17020471

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
1152957

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
9101 - delatnosti biblioteka i arhiva. Obuhvata: dokumentacione i informacione aktivnosti biblioteka svih vrsta, čitaonica, slušaonica i posebnih prostorija za gledanje filmova i video-materijala, koji pružaju usluge korisnicima kao što su studenti, naučnici, službenici, kao i rad arhiva koji vrše delatnost zaštite arhivske građe i dokumentacionog materijala, odnosno evidentiraju, preuzimaju, čuvaju, sređuju, obrađuju, objavljuju, daju na korišćenje arhivsku građu, izdaju uverenja o činjenicama koje su sadržane u arhivskoj građi i pružaju usluge korisnicima arhivske građe; pripremanje zbirki, bez obzira na to da li su specijalizovane ili ne, izrada kataloga zbirki i kolekcija, odnosno informativnih sredstava o arhivskoj građi, prikupljanje, obrada, zaštita, čuvanje i obezbeđivanje pristupa bibliotečko- informacionoj građi, knjiga, mapa, časopisa, filmova, ploča, traka, umetničkih dela, itd, odnosno izdavanje arhivske građe na korišćenje, pružanje svih oblika bibliotečko-informacionih usluga na licu mesta i na daljinu, aktivnosti fototeka i kinoteka i prateće usluge.

Надлежност установе (утврђена посебним прописом):
Prikuplja, obrađuje, čuva i daje na korišćenje knjige i drugu bibliotečku građu (Zakon o bibliotečkoj delatnosti).

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
Mirjana Mokrovčak Glišović, 2008-12-17

Укупан број и структура запослених у установи:
Ukupan broj zaposlenih: 15, struktura: VSS 5, VŠS 1, SSS 8 i NK 1.

Пословни простор, врста, место где се пословни простор налази, основ коришћења, укупна површина и намена:
Biblioteka koristi: zgradu Okružnog načelstva i izdvojena odeljenja u Brđanima, Vraćevšnici, Pranjanima i Rudniku; ukupna površina 691 m2, (20 prostorija).

Број телефона и телефакса установе:
032/713 – 324 032/712 - 267

Електронска адреса установе:
gmbiblioteka@gmail.com

Адреса интернет стране установе:
www.bibliotekagm.com


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic