Gradski muzej u Somboru

СС:
Registracioni uložak 5-44.

Датум уписа установе у евиденцију:
2001-07-13

Назив установе:
Gradski muzej u Somboru

Седиште установе (адреса):
25000 Sombor, Trg Republike 4

Оснивач:
Grad Sombor

Матични број установе додељен од стране Републичког завода за статистику:
08047103

Пореско-идентификациони број (ПИБ) установе:
100272308

Делатност установе (шифра и опис основне-претежне делатности):
92521

Надлежност установе (утврђена посебним прописом):
Regionalni Sl.gl. 71/94.

Име и матични број директора установе и датум његовог именовања:
Branimir Mašulović, 2009-06-18

Име и матични број заступника и границе његовог овлашћења:
LJuboja Milka; potpis

Укупан број и структура запослених у установи:
Ukupan broj zaposlenih u ustanovi:16; struktura: 12 VSS, 2 SSS, 2 NSS.

Пословни простор, врста, место где се пословни простор налази, основ коришћења, укупна површина и намена:
Radni i izložbeni prostor, 1901m/2, od toga izložbeni 965, 16m/2, u zgradi, zgrada dodeljena 1945. godine.

Број телефона и телефакса установе:
025/422-728; 025/22-728; 025/436-160

Електронска адреса установе:
gmso@ptt.rs;gmso@sbb.rs

Адреса интернет стране установе:
www.gms.rs


Lowest Price Cialis Sold Online Cheap Cialis

Buy Generic CialisErectile Dysfunction Pills

Buy Sildenafil Buy Cialis without prescription Buy Cialis

Cialis Price Order Cialis Order Cialis Generic