Сектор за савремено стваралаштво и креативне индустрије

Povezane vesti Повезане вести

У Сектору за савремено стваралаштво и креативне индустрије обављају се послови који се односе на: праћење и анализирање стања у области књижевности и издаваштва, савремене визуелне уметности и мултимедија, музичке уметности и дискографије, сценске и музичко-сценске уметности, кинематографије и предлагање мера за њихово унапређивање и финансирање; проучавање језичких прилика у области културе; припремање анализа, извештаја и информација о стању и развоју савременог стваралаштва и креативних индустрија и предлагање мера за њихово унапређивање; надзор над стручним радом установа културе из области стваралаштва; аматерско стваралаштво; старање о унапређивању савременог стваралаштва и културног стваралаштва друштвено осетљивих група (националних мањина, особа са инвалидитетом, деце и младих и др.), као и међуетничке културне сарадње; старање о унапређивању културног живота у неразвијеним срединама; сарадња у области културног стваралаштва на језику и писму припадника српског народа у иностранству нормативно-правне послове у области савременог стваралаштва и креативних индустрија; нормативне послове из области савременог стваралаштва и креативних индустрија,  као и друге послове из делокруга Сектора.

Контакт